Skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas
17.09.2015.

Skolēnu pašpārvalde ir skolēnu apvienība, kurā darbojas skolas aktīvākie, patriotiskākie skolēni. Pašpārvalde sevī ietver ļoti daudz – tā ir iespēja piedalīties, būt klāt un mainīt skolas dzīvi, tā ir iespēja realizēt savas idejas un palīdzēt tās realizēt citiem, iegūt jaunus draugus un krietni paplašināt paziņu loku skolā, pavadīt pēcpusdienas jautrā atmosfērā ar cepumiem un tēju. Tā ir iespēja pilnveidoties arī pašam, mācoties strādāt komandā, pieņemot svarīgus lēmumus un uzņemoties atbildību.

2015. gada 17. septembrī Madlienas vidusskolā notika skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas, kurās piedalījās 6.-12. klašu skolēni un skolotāji. Vēlēšanās piedalījās 89 skolēni (86%) un 12 skolotāji.

Par Madlienas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes  prezidentu ievēlēja Reineru Bērziņu – 9. klase un viceprezidenti Annu Staužu -10.klase.

 Lai pašpārvaldei šis gads būtu veiksmīgs un enerģijas pilns, rūpējoties par skolēnu interesēm.  Lai izdodas!

paspv01

paspv02

paspv03

paspv04

paspv05

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)