Konkurss „Vēsture ap mums”
29.05.2019.

Šajā mācību gadā Madlienas vidusskolas skolēni piedalījās pētījumu konkursā, kura tēma: „Es nēsāju Latviju kabatā kā mīklu, ko nevar atminēt”. Konkursa dalībnieku uzdevums bija atrast un izpētīt vēstures avotus par nozīmīgiem, bet mazāk zināmiem notikumiem, cilvēkiem, lietām un vietām Latvijā.

Konkursā piedalījās 5. klases skolniece Marta Gulbe ar darbu „Latvijas pagastu ozolu birzs Madlienā”, 6. klases skolniece Justīne Mūrniece ar darbu „Slaveno Brencēnu ceļš – Eduards Brencēns”, Linda Smilškalne (10. klase) – „Brašiem soļiem pa zemi dzimto”, izveidojot spēli par Madlienu, un Ance Ikauniece (11. klase) – „Kārlis Artūrs Kažociņš – komponists, kordiriģents, pedagogs”. Īpaši vēlos uzteikt Justīni, kura iekļuva starp 20 labākajiem konkursantiem un 4. maijā prezentēja savu darbu žūrijai Latviešu Biedrības namā. (Kopā bija iesniegti 113 darbi).

25. maijā Latviešu Biedrības namā notika konkursa noslēguma pasākums kopā ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni. Tajā tika pasniegti atzinības raksti un balvas, kā arī bija fotografēšanās ar Valsts prezidentu.

Paldies par atbalstu literatūras meklēšanā vēlos teikt Madlienas pagasta bibliotēkas meitenēm – Dainai Liepai un Agritai Kalniņai, Dacei Iraids, biedrības „Meža projekti” vadītājai, un LPS padomniecei lauku attīstības jautājumos – Sniedzei Sproģei, kā arī Kristīnei Kristjansonei un pagasta pārvaldes sekretārei Santai par darbu printēšanu un iesiešanu.

Pētniecisko darbu vadītāja Ligita Ridūze

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)