Madlienas vidusskolas skolēnu starti vieglatlētikā
24.09.2019.

24. septembrī Madlienas vidusskolas jaunieši un jaunietes piedalījās Latvijas Republikas skolēnu vieglatlētikas spartakiādē Saldū. Kopvērtējumā jaunieši 73. spartakiādē izcīnīja 3. vietu
no 8 komandām. Zaudējām Talsu un Liepājas vidusskolu skolēniem.

Smilškalns Emīls ieguva 1. vietu lodes grūšanā (5 kg) – 11.92 m, 2. vietu šķēpa mešanā (700 g) – 44.63 m.

Kristers Sams 2. vietu augstlēkšanā – 1.70 m. Verners Cilevičs augstlēkšanā 3. vietu (1.65 m).

Stafetē (4 x 100 m) Smilškalns Emīls, Birģelis Oto Emīls, Cilevičs Verners, Sams Kristers ieguva 2. vietu.

Jaunietēm 1. vieta lodes grūšanā (3 kg) – 10.92 m Luīzei Madarai Dzenei.

Pamatskolas zēni 72. spartakiādē kopvērtējumā ieguva 3. vietu.

Emīls Ernests Zvirbulis – 2. vieta lodes grūšanā (4 kg) – 11.90 m, Dāvis Saimons Jākabsons ieguva 3. vietu 400 m skrējienā (1.00.3 min).

1500 m skrējienā 2. vieta – Streilim Kalvim, 3. vieta Nutovcevam Naurim.

4 x 100m stafetē 2. vieta (Ilgonis Vēzis, Emīls Ernests Zvirbulis, Nauris Nutovcevs, Dāvis Saimons Jākabsons).

27. septembrī skolēni piedalījās Latvijas Republikas 73. skolēnu spartakiādē krosa stafetēs Preiļos.

Vidusskolēniem 4 x 1 km 2. vieta (Smilškalns Emīls, Roga Artūrs, Streile Krista, Siliņa Alta).

Pamatskolas zēniem 3 x 1 km 2. vieta (Zvirbulis Emīls, Streilis Kalvis, Nutovcevs Nauris).

Pamatskolas meitenēm 3 x 1 km 3. vieta (Trence Alise, Cinīte Agnese, Streile Santa).

Ogres starpnovadu sacensībās Olimpiskajā stafešu dienā 20. septembrī Madlienas vidusskola, startējot visās klašu grupās, izcīnīja medaļas gandrīz visās stafetēs un ieguva kopvērtējuma kausu un dāvanu karti 100 eiro vērtībā, lai iepirktos Sportland veikalā.

Paldies visiem aktīvajiem jauniešiem par ieguldīto darbu un cīņas sparu sacensībās! Veiksmi turpmākajos startos!

Sporta skolotāji – J. Liepa, R. Pučekaite

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)