8. septembris – vispasaules rakstīt un lasītpratības diena
12.09.2019.

9. septembrī 4. un 5. klases skolēni tika uzaicināti uz glītrakstīšanas diktātu. No 4. klases piedalījās visi skolēni, bet no 5. klases izlase. Kopumā nebija neviena darba bez pareizrakstības kļūdām, bet centušies rakstīt glīti bija visi. Teksts sastāvēja no desmit teikumiem, tā tēma bija “Rudens”. Fotogrāfijās piedāvājam fragmentus no glītrakstīšanas diktāta.

Sākumskolas skolēni demonstrēja savas iemaņas lasīšanā. Kamēr daži 1. klases skolēni apgūst alfabētu un mācās savilkt burtus zilbēs, citi bibliotēkā droši un raiti lasa enciklopēdijas. Ļoti svarīgi izlasīto tekstu saprast. 2. un 4. klases skolēni stāstīja par vasarā izlasītajām grāmatām. 3. klases bērni lasīja svešu tekstu. Vairāki skolēni lasīja raiti un pat ar izteiksmi. Malači!

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)