Žetonu vakars 2019
28.02.2019.

22. februāra pēcpusdienā svinīgā gaisotnē Madlienas vidusskolas aktu zālē norisinājās divpadsmitās klases Žetonu vakars „Dzīve kā kino”. Pasākumam bija divas daļas, pirmajā – oficiālajā – skolēni teica sirsnīgus vārdus skolai un vecākiem, tad svinīgi saņēma žetona gredzenu, kas simbolizē piederību savai skolai. Pēc gredzenu saņemšanas mirklis tika iemūžināts foto, un skolēni devās sagatavoties otrajai – netradicionālajai – daļai.

Žetonu vakara tēma bija „Dzīve kā kino”, kurā skolēni vēlējās dalīties ar to, kā viņiem ir klājies visus šos vidusskolas gadus. Otrās daļas pirmais priekšnesums „Dejo” lika publikai pārslēgties no oficiālās un lietišķās pasākuma daļas un ļauties smieklu pilnam vakara turpinājumam. Atraktīvas, smieklīgas dejas un vairāki asprātīgi, skolēnu veidoti video materiāli par absolventu ikdienas gaitām vidusskolā ļāva vecākiem, skolēniem un pārējiem viesiem ieskatīties viņu ikdienas dzīvē skolā.

12. klase

Žetonu vakars 2018
15.02.2018.

9. februārī plkst. 17.00 Madlienas vidusskolas aktu zālē norisinājās 12. klases Žetonu vakars „Zvaigžņu stunda”. Šogad pavisam neierasti 12. klase pasākumu pavadīja kā Oskaru ceremonijā, kur 12 cilvēkiem tika piešķirtas 12 dažādas nominācijas, piemēram, sabiedrības dvēsele, skolas balss, mācību entuziasts u.c. Galvenā balva, protams, īpašais skolas žetons – gredzens. Jaunieši atklāja arī savus talantus, jo kopīgi izdejoja līnijdeju ritmus, Evija ar ģitāras spēli uzmundrināja skatītājus, Estere visus pārsteidza ar dullu dziesmu par Dullo Dauku, taču Mārtiņš Strazdiņš pavisam noteikti lika visu sirdīm sisties straujāk, jo rādīja trikus ar savu labāko draugu BMX. Lai nomierinātu visus, kuri vēlējās zināt, kāda tad 12. klase ir skolā, jaunieši bija sarūpējuši video, kur bija parādīta ikdiena Madlienas skolā. Labus vārdus un vēlējumus gan jauniešiem, gan vecākiem, gan skolotājiem teica direktors Edgars Viņķis un klases audzinātāja Rita Pučekaite.

Evita Bresme,12. kl.

Žetonu vakars 2017
22.02.2017.

17. februārī plkst. 17.00 Madlienas vidusskolas aktu zālē norisinājās 12. klases Žetonu vakars. Piešķirot humoru, priekšnesumos un atmiņu stāstos tika izspēlēta ideja par topošo 2037. gada salidojumu. Ar tautas deju, aerobikas un popielas uzstāšanos tika atspoguļots jauniešu aktīvais, jautrais un raibais skolas laiks. Pasākuma otrajā daļā visi 12 skolēni saņēma īpašo skolas žetonu- gredzenu un laba vēlējumus no direktora un klases audzinātājas.

Žetonu vakars 2016
09.02.2016.

5. februāra vakars 12.klases skolēniem bija īpaša svētku diena. Žetonu vakars ir viens no gada gaidītākajiem pasākumiem, kad divpadsmitie ne vien saņem gredzenus kā piederības zīmi savai skolai, bet arī parāda visiem, ka ir radoši, saliedēti un atbildīgi. Šogad 9 meitenes un 5 zēni gatavojas absolvēt Madlienas vidusskolu.

Pasākumā izskanēja Aigas Pīķes pārdomas par brīdi divpadsmito dzīvē, kad skolas laiks tuvojas savai izskaņai.

„Līdzšinējais posms ir bijis vien kā šaura taciņa uz vārtiem, kurus drīz vaļā vērsim. Tomēr līdz tiem mēs nebūtu nonākuši bez šīs “taciņas”. Gājām līkumu līkumiem, pār kalniem un pār lejām, caur brikšņiem un caur krūmiem, bet nevienā brīdī nepadevāmies un stāvam šeit, tik garu un grūtu attālumu pārvarējuši, un ievelkam dziļi elpu, lai dotos tālāk.

Veicot šo gājumu, bijām gan bērni, kuri vēlējās izbaudīt savu bērnību, un nemaz nesapratām, ko tas nozīmē – “doties uz savu mērķi” vai “sekot saviem sapņiem”, gan pusaudži, kuriem svarīgi bija izbaudīt esošo mirkli, esot vēl jauniem un nevaldāmiem, un tagad esam jaunieši, kuri saprot, cik svarīgi ir virzīties uz priekšu.

Drīz visi dosimies tālāk pasaulē katrs uz savu pusi, lai sasniegtu savā dzīvē, to ko vēlamies. Centīsimies paņemt sev līdz visu, kas mums būs nepieciešams un pat tā pavairāk – lai nekā nepietrūkst. Ieguvām daudz un iegūsim vēl vairāk.

Mēs katrs esam sava ceļa sākumā un katram tas būs citādāks. Vienam tas būs grūtāks, bet citam vieglāks, taču jāsaglabā ticību sev un saviem spēkiem.”

Pasākuma 2.daļā jaunieši izrādē „Tāda ir dzīve” izspēlēja ainiņas par bērnu audzināšanas aktualitātēm sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas posmā.

IMGP0342

84c73cf1-16b4-41be-adb6-227cb8a32621

248583ef-fed5-4301-8e92-fe31ade5c2fc

a6c8af1b-6903-408e-8bdb-0092708d5f16

d21ffe5b-0bbf-4906-96ba-6d2c009bb12e

f79e0540-9da0-489d-841b-f2be4980afdf

3b7f0df7-c626-44ee-89ff-4ee9492baf31

Žetonu vakars 2015
27.02.2015.

Madlienas vidusskolas 12. klasē mācās seši puiši un četras meitenes. Skolēni ir dažādi un atšķirīgi, taču katrs – īpaša personība. Klasē ir skolēni, kas kopā mācījušies jau vairāk nekā 12 gadus, taču ir arī tādi, kas kolektīvam pievienojušies 10. klasē. Klasesbiedri cits pret citu ir izpalīdzīgi, draudzīgi un ļoti jautri. Protams, kā jau katrā klasē, gadās gan bēdas, gan prieki, taču kopīgiem spēkiem spējam daudz ko sasniegt, varbūt dažreiz šo cēlo mērķi nomāc slinkums.

Klasē ir skolēni, kuriem ir augsti sasniegumi sportā gan vietējā, gan republikas mērogā. Netrūkst arī muzikālu jauniešu. Ir labi rezultāti dažādās olimpiādēs. Par to visu mums, divpadsmitajiem, jāpateicas skolai.

Neviens nespēs aizmirst tās sajūtas, kad mūs mazus un nobijušos ieveda Madlienas vidusskolas zālē. Kopš tās dienas skola kļuva par otrajām mājām. Vienmēr blakus bija skolotāji – kā palīgi, kā klases balsts. Sākumskolā mūsu otrā mamma bija audzinātāja Signe Kušnire, ar kuru arī līdz 12. klasei ir jaukas attiecības. 5. klasē stafeti pārņēma skolotāja Inta Oša. Viņa ir ļoti zinoša un izpalīdzīga, vienmēr aizstāv savu klasi. Gan audzinātāja Inta Oša, gan pārējie pedagogi nekad neatsaka palīdzību, ir saprotoši, sniedz padomu dažādās dzīves situācijās, prot saliedēt un mācīt respektēt citam citu.

Šī gada 27. februārī 12. klase saņēma skolas piederības zīmi – žetonu gredzenu. Tas bija jauks pasākums, kas ļāva gan vecākiem, gan pašiem skolēniem kavēties atmiņās un uzburt savu nākotni. Jau pavisam drīz divpadsmitie kārtos eksāmenus un citus pārbaudījumus, no kuriem būs atkarīga viņu nākotne. 6. jūnijs būs pēdējā diena – izlaidums, kad 12. klase būs kopā kā vienots kolektīvs. Tad katrs dosies savu ceļu. Kāds sāks strādāt, cits turpinās studijas augstskolā. Jaunieši ir erudīti, un tajos ir daudz enerģijas, atliek cerēt, ka šo lielisko kombināciju viņi ieliks darbā un būs par neatņemamu un lietderīgu sabiedrības daļu.

Sintija Šmate, 12. kl.

Foto galerija: http://www.slide.lv/galerija/zetonu-vakars/

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)