Direktora apsveikums Ziemassvētkos
20.12.2016.

Tu esi cilvēks – Tev ir jāsapņo,
Tu esi cilvēks – Tev ir jālido.
Īpaši tagad, kad tik daudz darba un maz laika…
Uz Ziemassvētkiem jāiet kājām – Pa skaistu, baltu ceļu,
Kurš ved uz gaismu –
Nebeidzamu gaismu.

Ar rudens lietus un vēja notrauktām lapām ar gurkstoša sniega baltumu mūsu mājās un sirdīs ienāk Ziemassvētku mierpilnais ritums. Skolas bērnos virmo neskaitāmu darāmo darbu virknējums, jo gada laikā aizsākto gribas noslēgt ar padarīta darba un gandarījuma sajūtu. Skolotāju prātos aizvien lielāku vietu ieņem atbildes meklējums daudzajiem jautājumiem – kā atrast vajadzīgo pieeju, kā pareizi aicināt un mudināt, kā pārliecināt par spējām un varēšanu? Ziemassvētku laiks ir gaišu domu un labu darbu laiks. Meklēsim sevī spēku un laiku labajam un cēlajam, un tad arī zem mūsu eglītes Ziemassvētku vecītis būs sarūpējis pārsteigumu sirdij, prātam un dvēselei. Savās domās kaut uz brīdi pabūsim kopā ar sev tuvajiem un mīļajiem esošiem un bijušiem kolēģiem, draugiem un domubiedriem, varbūt iespēju robežās apciemosim viņus un dāvāsim atkalredzēšanās prieku.

Lai silti, sirsnīgi un mīļi Ziemassvētki un priekapilns un dāsns Jaunais gads!

2016.gada nogalē
Madlienas vidusskolas
direktors E.Viņķis

Ziemassvētkus ieskandinot…
09.12.2016.

9.decembrī skolā viesojās ilggadējie draugi un sadarbības partneri no Narpes komūnas Somijā. Harijs Norrbaks kopā ar dēlu, ģērbušies Ziemassvētku vecīša kostīmos 1.- 5.klašu skolēniem dāvāja Narpes komūnas iedzīvotāju adītās vilnas zeķītes. Skolēni viesus sveica ar sagatavotajiem priekšnesumiem.

Ziemassvētku pasākums
04.01.2016.

Pēdējā mācību diena skolā 18. decembrī noslēdzās ar Ziemassvētku pasākumu 1.-12. klašu skolēniem ” Ziemassvētki – brīnumu laiks”. Ludziņas varoņi lika padomāt par daudzu Latvijas ģimeņu ikdienu, kad vecāku darba diena ir gana gara un noslogota, bet vakarā mājās gaida bērni ar savu sapni par Ziemassvētku vecīti un svētku sajūtu radīšanu. Nenovērtējams ir vecmāmiņas padoms – Ziemassvētku laiks ir brīnumains ar to, ka ikviena vēlēšanās var piepildīties. Tālajā Lapzemē Ziemassvētku vecītis ar saviem palīgiem elfiem cītīgi strādā, gatavojot dāvanas un nosūtot tās adresātiem. Saņemot vēstuli no mazās meitenītes, viņš steidz piepildīt viņas vēlēšanos – Ziemassvētkus svinēt ģimenes lokā ar mammas ceptām piparkūkām un tēta gādātu eglīti. Galvenās lomas izrādē atveidoja 12. klases skolēni, bet klašu kolektīvi bagātināja uzvedumu ar dziesmām un dejām. No Ziemassvētku vecīša dāvanas saņēma visi klašu kolektīvi, jo aizsūtītās vēstules bija sirsnīgas un vēlējumiem bagātas.

 IMGP0391

IMGP0400

IMGP0407 (1)

IMGP0437

IMGP0453

IMGP0476

IMGP6010

IMGP6016 (1)

IMGP0462

IMGP0488

IMGP0497

Novēlējums Ziemassvētkos
17.12.2015.

direktors

Ziemassvētki ieskandināti!
04.12.2015.

4.decembrī Madlienas vidusskolā viesojās ilggadējie sadarbības partneri no Narpes komūnas Somijā. Ietērpušies Ziemassvētku vecīšu kostīmos, Harijs Norrbaks ar kundzi Vivanu tikās ar 1.-4.klašu skolēniem, noklausījās bērnu sagatavotos priekšnesumus un dāvāja mīļu roku sarūpētās dāvanas. Vēlāk Ziemassvētku vecītis ciemojās arī citās pagasta iestādēs, radot brīnišķīgu pirmssvētku noskaņu.

Ziemassvētku pasākums
05.01.2015.

19. decembra pēcpusdienā notika tik ļoti gaidītais skolas Ziemassvētku pasākums 1.-12. klašu skolēniem- pasaka „Ledus sirds” par divu māsu – Annas un Elzas – sarežģījumiem dzīvē, pārbaudījumiem un lielo mīlestību, kas spēj atkausēt ledu sirdī. Galvenās lomas izrādē atveidoja 12. klases skolēni, savukārt pārējo klašu skolēni bagātināja uzvedumu ar dziesmām un dejām. Uz skatuves jauki darbojās gan sniegavīri, gan meža zvēri, gan dāmas un kungi, gan meitenes no vasaras, gan daudzi citi personāži, jo svētku pasākumā bija iesaistīts ikviens. Kad pasaka laimīgi beidzās un bija izteikti laba vēlējumi visiem klātesošajiem svētkos, ieradās tik ļoti gaidītais Ziemassvētku vecītis kopā ar sniega meiteni un dāvanu maisu.

Direktora novēlējums svētkos
22.12.2014.

Cien. skolēni, skolēnu vecāki, darbinieki!

Kad uz zaļa egļu zara šūpojas Ziemassvētku brīnums un piparkūku reibinošā smarža liek aizmirst rudenīgās vēja brāzmas kailajos koku zaros, mūsu skolā ir ienākusi miera, mīlestības un padarīta darba sajūta. Mūsu skolas skolēniem un skolotājiem šis ir viens no spraigākajiem un atbildīgākajiem darba cēlieniem, jo godā un cieņā vienmēr esam turējuši augstu atbildības sajūtu, mudinot mūsu jauniešus raudzīties nospraustā mērķa virzienā, gūstot panākumus gan mācībās, gan sportā, gan mākslinieciskajā pašdarbībā.

Lai arī turpmāk mums izdodas veidot un attīstīt sevī tās īpašības, kas stimulē pozitīvu un ieinteresētu attieksmi pret sevi, apkārtējiem un visu jauno.

Lai mīļi un sirsnīgi Ziemassvētki mūsu skolas kolektīvam, mūsu draugiem, labdariem un sadarbības partneriem – priecīgs, panākumiem bagāts, idejām un iecerēm pārpilns Jaunais gads, darot mūsu kopīgo, grūto un atbildīgo audzināšanas un izglītošanas darbu.

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis

Ziemassvētku filmu vilciens
18.12.2014.

18. decembrī skolā notika tērpu parāde, tēma – „Ziemassvētku filmas.” Pēc izlozes principa katrai klasei tika iedalīta filma, kura pēc brīvas izvēles bija jāprezentē. Redzējām gan Grinču, gan visiem pazīstamo Kevinu, iepazināmies ar Elfu, ziemeļbriedīti Niko, zvēriem no Madagaskaras un daudziem citiem. Sākumskolas bērni rādīja rūķu, sniegpārsliņas, ziemeļbriežu, karaļu un karalienes priekšnesumus. Klašu priekšnesumi padarīja Ziemassvētku gaidīšanas laiku jaukāku!

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
I. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

1. Iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts izglītojamo audzināšanas vadlīnijās, valsts pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

Turpināt lasīt
Misija
Nodrošināt mūsdienu prasībām un izglītības attīstības tendencēm atbilstošu, kvalitatīvu mācību procesu skolēna personības un pratības izaugsmei.
Vīzija
Uz savstarpēju uzticēšanos balstīta sadarbība starp pedagogiem, skolēniem un vecākiem kvalitatīvas izglītības iegūšanai un nacionālās pašapziņas stiprināšanai.
Vērtības
• Cilvēks
• Dziļas un noturīgas tradīcijas
• Savstarpēja cieņa
• Droša fiziskā un emocionālā vide
• Taisnīgums un atbildība
Pamatskolas absolvents
• Mācīties un pilnveidoties gribošs jaunietis
• Ar atbildību izturas pret sev uzticēto darbu, kritiski izvērtē situācijas, arī stresa un laika trūkuma apstākļos
• Pārliecināts un ieinteresēts
• Ar zināšanās balstītu viedokli par sabiedrībā notiekošajiem procesiem
• Ir savas dzimtās vietas patriots un ģimenes vērtību turpinātājs
Vidusskolas absolvents
• Pilnībā gatavs iesaistīties darba tirgū
• Izlēmīgs un drošs par iegūtajām zināšanām
• Personība ar augstu pašapziņu
• Radošs darītājs
• Emocionāli inteliģents un analītiski domājošs Viedoklis apkopots un formulēts pamatojoties uz pedagogu grupu darbā izteikto viedokli, skolas padomes vecāku pausto redzējumu un skolēnu parlamenta pārstāvju skatījumu.
Mācību darba prioritātes
Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību satura kvalitatīvai realizācijai.
Audzināšanas darba prioritātes
Atbalsts mācību un audzināšanas darbā ikvienam izglītojamajam, veicinot aktīvas un līdzatbildīgas personības attīstību, ņemot vērā izglītojamā individuālās spējas un intereses. Prioritātes apspriestas un saskaņotas metodiskajās komisijās