3. klases skolēnu brauciens uz Cēsīm
01.06.2019.

28. maijā 3. klases skolēni devās uz vienu no skaistākajām Latvijas pilsētām – Cēsīm, lai iepazītu ievērojamāko un vislabāk saglabāto viduslaiku pili Latvijā, izstaigātu Pils parku, vērotu šaurās, līkumotās ieliņas ar amatnieku un tirgotāju namiem vecpilsētā. Lai plašāk iepazītu pasauli, devāmies uz ZINO centru. Tajā bija iespējams uzzināt un izmēģināt daudz ko interesantu. Centrs piedāvā interaktīvas ekspozīcijas, kurās skolēni varēja paši izmēģināt dažādas tehnoloģijas un pārbaudīt dabas likumus, piemēram, mācīties matemātiku lēkājot, izjust gravitāciju šūpolēs, redzēt skaņu, veidot zobratu pārnesumus, saprast katapultas darbības principus, redzēt zibeni un vēl citus “brīnumus”.

Nodarbībā skolēni uzzināja, kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas celtniekiem, kas ir debeskrāpji, kāpēc tādi tiek būvēti. Komandās sacentās augstceltņu būvēšanā. Skolēni saprata, cik vienotiem jābūt, lai uzbūvētu namu. Caur rotaļu, reālu piemēru un interesantām aktivitātēm tika atklāti dažādi fizikas likumi.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)