Literāro darbu ekspreskonkurss „Zobojies kā Zvārgulis”
04.10.2016.

10. klases skolnieks Rainers Kriškāns piedalījās literāro darbu ekspreskonkursā „Zobojies kā Zvārgulis”, kas veltīts dzejnieka Edvarda Treimaņa-Zvārguļa 150. dzimšanas dienai. Konkursa dalībnieku apbalvošana notika 2. oktobrī Cēsīs. Rainers ieguva veicināšanas balvu. Apsveicam viņu ar panākumiem!
Ielūkosimies Rainera humoristiskajā dzejolī!

14324177_1698588747131586_3858148942416980394_o

Patiesi pa jokam

Mūsu valsts ir stipra garā,
Tomēr politiķu varā,
Tad, kad nodoklītis ceļas,
Valsts ieņēmumu dienests smejas.

Eiropa no mums daudz prasa,
Noteikumus priekšā lasa,
Kaimiņam tā mēle asa,
Saeimā tik pieres kasa.

Skaidrs, kas ir politiķis,
Cilvēks, kam ir negants niķis,
Prātā tam ir ierasts stiķis:
No valsts jāgrābj lielais piķis.

Prezidenta pils kā dāma,
Stāv tā Rīgas centrā rāma,
Taču iekšpusē iet plāni,
Nobiruši griesti, sāni.

Prezidents mums lādzīgs vecis,
Gudrs, daudz ko labu teicis,
Parādēs viņš sievu skauj:
„Laikam nedaudz jāierauj!”

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)