Tīkla pīšana Ukrainas armijai

Madlienas vidusskolas EP Vēstnieku skolas skolēni pieņēma lēmumu atsaukties mākslinieces Ievas Ādamsones aicinājumam pīt aizsardzības tīklus Ukrainas armijai. Janvāra vidū sākām sagatavošanās darbus. Ar Kristīnes Kristjansones atbalstu tika atvesti audumi tīklu pīšanai. Paldies! Entuziasti no Rīgas atveda arī pašus tīklus, kurus kopā ar Justīni un Kristīni sagatavojām darbam. 18. janvārī uzsākām aizsardzības tīklu pīšanu. Ar lielu atbildības sajūtu darbā iesaistījās ļoti daudzi skolēni, arī skolotāji.

Skolēnu viedokļi par paveikto:

Justīne Mūrniece: “Tīklu pīšana manī rosināja vienotības sajūtu. Apzinoties, ka palīdzu Ukrainas aizstāvjiem, darbs ritēja ātrāk un vieglāk. Citu iesaistīšana neradīja lielas problēmas, jo visi sapratām, ka darbojamies vienota mērķa labā. Kopīgi pavadītais laiks, pinot tīklu pa starpbrīžiem un pēc stundām, radīja izpratni – ja ikkatrs piedalās, tad var panākt visu iecerēto. Es to darīju, lai veicinātu aktīvāku atbalstīšanu un piemēra parādīšanu, ka iesaistīties var ikviens cilvēks.” Justīne Mūrniece

Harijs Jānis Pluģis: “Sākumā, kad tikko uzlikām pirmo tīklu, īsti neticēju, ka mēs to paveiksim noteiktajā laikā, jo tas likās tik grūti, laikietilpīgi un sarežģīti. Tad izlikām afišas un informējām skolasbiedrus, ka ikviens var nākt pīt tīklu. Ļoti daudzi sarosījās un nāca palīgā. Aktīvi iesaistījās arī sākumskolas skolēni, plēšot un griežot lupatiņas. Pirmo tīklu sapinām divās dienās, tad uzlikām otru tīklu, izmēros krietni lielāku (11m x 4m). Arī to sasējām nemanot. Ar trešā tīkla pīšana (12m x 4m) jau veicās lēnāk, jo darbs likās nogurdinošs. Bet mēs to paveicām! Man ir milzīgs prieks par dažiem maniem klasesbiedriem, kas, godīgi sakot, darīja pat vairāk nekā es, bet mēs visi kopā, piesaistot arī pārējo klašu skolēnus, pabeidzām visus trīs tīklus. Tas bija neliels darbiņš mums, bet liela palīdzība Ukrainai. Es gribētu arī teikt lielu paldies mūsu skolotājai Ligitai, jo, protams, uz beigām bija brīži, kad mazliet zuda motivācija, bet skolotāja Ligita mūs mudināja paveikt iesākto.”

Kristīne Vonoga: “Pinot aizsardzības tīklus, es jutos gandarīta par to, ko daru, jo zināju, ka tas kādam palīdzēs. Tīklus pinu gan starpbrīžos, gan brīvajās stundās. Es iemācījos to, ka palīdzēt Ukrainai var arī, darot mazas un vienkāršas lietas, kuras var paveikt ikviens.”

Sindija Zariņa: “Aizsardzības tīklu pinot, domāju par to, ka tas kādam noderēs. Tā arī bija pati labākā motivācija. Es iemācījos labāk organizēt savu laiku un novērtēt to, kas tev ir dots.  Centos vairāk iesaistīt arī pārējos skolēnus, lai būtu lielāka vienotības sajūta. Es to darīju, lai atbalstītu Ukrainu.”

Sofija Rudņika: “Tas bija kas jauns un nebijis. Pinot tīklu, es jutos labi, jo zināju, ka palīdzu Ukrainai. Darbs pie tīkla nebija nemaz tik viegls. Darbojos gan starpbrīžos, gan arī pēc stundām. Pinot tīklu, es sapratu, ka mums ir jāciena tās vērtības, kas mums ir dotas.”

Divu nedēļu laikā, aktīvi strādājot, tīkli bija sapīti. Pateicoties direktora vietniekam saimnieciskajos jautājumos Valdim Kušniram, tīklus nogādājām biedrībai “Tev”, kas tālāk tos aizveda uz Ukrainu. Paldies skolēniem un visiem, kuri pieņēma šo izaicinājumu, lai īstenotu ideju par tīklu pīšanu un palīdzētu Ukrainas armijai. Īpašs paldies sākumskolas skolēniem un skolotājām – Signei Kušnirei, Marinai Dišereitei un Danai Dātavai, kuri centīgi gatavoja materiālu tīkla pīšanai, kā arī 9. klases skolēniem un EP Vēstnieku skolas aktīvistiem, kuri veica vislielāko darbu, lai realizētu plānoto!

Ligita Ridūze – EP Vēstnieku skolas koordinatore Madlienas vidusskolā