Tikšanās ar rakstnieci Eviju Gulbi
20.09.2020.


Septembris tradicionāli ir Dzejas dienu mēnesis, arī Madlienas vidusskolā. Šoreiz jauku pārsteigumu sagādāja Madlienas pagasta bibliotēkas atsaucīgās bibliotekāres D. Liepa un A. Kalniņa.

17. septembrī sākumskolā viesojās bērnu dzejniece un rakstniece Evija Gulbe, ar kuras daiļradi skolēni jau ir pazīstami. Bērni ar lielu aizrautību lasījuši viņas jaunākās grāmatas par žurkulēnu Koko un Riko piedzīvojumiem.
Dzejniece atraktīvā veidā iepazīstināja bērnus ar saviem dzejoļiem, uzdodot mīklas, iesaistot ar kustībām, veidojot krāšņu varavīksni. Katrs skolēns par piemiņu saņēma E. Gulbes dzejolīti, ko ilustrējusi viņas grāmatu māksliniece Linda Lošina.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)