Valmieras teātra izrāde „Smieklu sasaukšanās”
03.03.2020.


2020. gada 25. februārī “Skolas somas” programmas piedāvājumā Madlienas vidusskolas 4. un 5. klase kopā ar klases audzinātājām apmeklēja Valmieras teātra izrādi „Smieklu sasaukšanās”. Izrādes pamatā ir Latvijā iemīļotās dzejnieces un rakstnieces Ineses Zanderes dzejoļi un stāsti, kā arī mūziķa Renāra Kaupera dziesmas. Aktieri dzeju un stāstus lasīja, izdziedāja, izspēlēja un izdejoja, radot sajūtu, ka tiek izdzēsta robeža starp bērnu un pieaugušo pasauli, kur lielo un mazo smiekli saplūst vienā veselumā, kur bērni var sajusties lielāki un nopietnāki, bet pieaugušajiem atļauts būt arī maziem. Izrāde iedzīvina to bērnības sajūtu, kas saistīta ar mīļumu un sirsnību – mijiedarbībā ar nopietnību, kas ir klātesoša ikviena cilvēka dzīvē.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)