Valsts. Balsts. Salds.
21.02.2020.


11. klases skolēni piedalās Eiropas kustības Latvijā izlaušanās spēlē „Valsts. Balsts. Salds.”

20. februārī Madlienas vidusskolas 11. klases skolēni piedalījās izlaušanās spēlē “Valsts. Balsts. Salds.” Ogres novada Kultūras centrā. Četru stundu garumā mēs, 11. klases skolēni, ieguvām jaunas zināšanas, nostiprinājām jau esošās un uzlabojām komunikācijas prasmes, veicot dažādus uzdevumus. Madlienieši aktīvi iesaistījās aktivitātēs un ar godu pārstāvēja savu skolu. Diskutējām par tādām tēmām kā demokrātija, pilsoniskā līdzdalība, likumdošana un aktuālie sabiedriskie un politiskie procesi. Pasākumā iegūtā pieredze mums, jauniešiem, noderēs, lai argumentēti pārliecinātu citus par savu viedokli un būtu konkurētspējīgi mūsdienu sabiedrībā, darbojoties gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā, piedaloties Vēstnieku skolas projektā, kurā esam iesaistījušies lielākā daļa klases. Paldies pasākuma rīkotājiem un atbalstītājiem par iespēju gūt jaunu pieredzi un zināšanas.

Linda Smilškalne, 11. kl.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)