Veiksme zīmējumu konkursā
31.12.2020.


2020. gada sākumā uzņēmuma grupa „Repharm” aicināja piedalīties konkursā „Vesels, kustīgs, laimīgs – 2020”. Pirms tam bija jāiepazīstas ar spēli „Veselībnieks”, kurā bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par cilvēka ķermeņa uzbūvi, orgānu sistēmām, dzīvības procesiem organismā, uzturu un veselīgu dzīvesveidu. Spēles mērķis nebija pārbaudīt zināšanas, bet gan izzināt un saprast. Kad spēle izspēlēta, atlika ķerties pie zīmēšanas. Atsaucoties konkursa veidotāju ieteikumiem, zīmējumā bija svarīgi atspoguļot savu skatījumu uz to, kā būt aktīvam, kam ir nozīme, lai cilvēks justos labi, būtu vesels, kas sniedz prieku un dara laimīgu.

Arī Madlienas vidusskolas skolēni piedalījās konkursā un iesūtīja organizatoriem savus zīmējumus. Divpadsmit uzvarētāju darbi ir aplūkojami jaunajā „Repharm” veidotajā kalendārā 2021. gadam. Prieks, ka jūlija mēnesī varēsim priecāties par Aigas Rudzgailes zīmējumu, bet septembra mēnesī – par Ievas Kleinbergas zīmējumu. Abas ir 6. klases skolnieces, un iedvesmotāja piedalīties konkursā – audzinātāja Anita Jākobsone. Lai veiksme turpmāk!

Zinta Saulīte

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)