Video

Žetonvakars
2020, 2019, 2018, 2016

Ziemassvētku uzvedums
2018, 2016, 2015, 2011

12. klases izlaidums
2017, 1999

9. klases izlaidums
2016, 2015, 2008, 1996

Popiela
2019, 2018

Mātes dienai veltīts koncerts
2018, 2017

Lieldienu koncerts
2016

Pirmā skolas diena
2015, 2000, 1998, 1996, 1972

Karoga svētki
2018

Valsts svētku pasākums
2020, 2017

Dzejas dienas
1998

Gada Skolotājs
2016

Vēsture
Slēpošanas stunda 1982, skolēni fotografēti 1982. gadā

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)