Vingrošanas svētki PII „Taurenītis”
23.05.2016.


Vingrošanas svētki PII „Taurenītis”

20.maijā Madlienas vidusskolas 1. un 10.klases komandas bija aicinātas piedalīties vingrošanas svētkos „Esam veikli, esam ņipri, vingrosim un būsim stipri”, ko organizēja PII „Taurenītis”. Bija liels goda uzstāties ar vingrošanas priekšnesumu, kas priecēja mūs pašus un arī pārējos pasākuma dalībniekus- „Saulespuķes” un „Zvaniņa” grupas bērnus, viesus no Taurupes pamatskolas, vecāku un darbinieku komandas. Kā bijušos audzēkņus mūs pārņēma patīkama prieka sajūta, atkal piedaloties aktivitātēs kopā ar bērnudārza audzēkņiem. Pasākumā varējām izvingroties, vērot interesantos priekšnesumus, bet pats galvenais – būt ar visiem kopā un baudīt patiesu prieku, un gūt pozitīvas emocijas.

Ieva Jēgere 10.klase

IMG_2929

IMG_2931

IMG_2958

IMG_2977

IMG_2978

IMG_3005

IMG_3037

IMG_3045

IMG_3049

IMG_3059

IMG_3061

IMG_3097

IMG_3102

IMG_3113

IMG_3122

IMG_3131

IMG_3134

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)