Vīru kopa „Vilkači” Madlienas vidusskolā
04.11.2019.


Ceturtdien, 31. oktobrī, plkst. 8.30 Madlienas vidusskolā 1.-12. klases skolēni, kā arī pedagogi varēja klausīties latviešu tautas mūziku, dziesmas un stāstus par karavīriem un visu, kas ar to saistīts. Koncertu sniedza vīru folkloras kopa „Vilkači” iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros. Vīri bija ģērbušies seno laiku apģērbā un demonstrēja dažādus darbarīkus un tā laika aktuālus mūzikas instrumentus (stabules, dūdas, celma bungas u.c.). Pasākuma laikā klausījāmies interesantu stāstījumu par darbarīku pielietojumu karavīru vajadzībām senatnē un to iespējamo pielietošanu arī mūsdienās.

Pēc pasākuma varējām uzdod mums interesējušos jautājumus, kā arī paturēt un aplūkot mūzikas instrumentus un kādus citus priekšmetus, ko bija sagatavojuši dziedošie vīri apskatei un prezentācijai. Koncerta noslēgumā izskanēja ļoti vērtīgi novēlējumi mums ikvienam, cik ļoti svarīgi mīlēt un cienīt savu tēvzemi, aizsargāt to. Pēc pasākuma dziļi aizdomājoties par iepriekšējiem laikiem, varējām noprast, lai risinātu kādu problēmu, sāksim tieši ar savas attieksmes mainīšanu un tikai pēc tam ar kāda cita pamācīšanu. Būsim drosmīgi un, ja vajadzēs, aizstāvēsim savu Latviju un cilvēkus, izpalīdzēsim otram! Vairosim Latvijā labo un būsim vienmēr pozitīvi!

Elīza Liepiņa, 9. klase

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)