Zelta rudeni baudot
05.10.2021.


Brīnišķīgs laiks, jauni iespaidi un jautras izklaides ir atslēgvārdi, kas raksturo 3. klases mācību ekskursiju pasakainā 28. septembra dienā.

Ekskursijas laikā iepazinām mūsu novada galveno pilsētu – sakopto un skaisto Ogri. Bērni priecājās par strūklakām, instalācijām, kas izvietotas pilsētas centrā. Ar milzīgu ieinteresētību skolēni iepazina mūsdienīgo, inovācijām pārpilno Ogres Centrālo bibliotēku. Bērnu interese bija neapturama, jautājumi ekskursijas vadītājai bira kā no pārpilnības raga. Tas ir pilnīgi saprotams, jo bibliotēka ir fantastiska – gaiša, ekoloģiska, ērti iekārtota visu vecumu lasītājiem. Cerams, ka pēc ekskursijas lasītāju pulks mūsu klasē augs.

Prieks, ka bērni prot saskatīt skaisto sev apkārt, priecājoties par mūsu dabas krāsainību. Neaizmirstami rudens skati pavērās, šķērsojot Ogres upi pa pontonu laipu. Jautras izklaides un izkustēšanos piedzīvojām jaunajā bērnu laukumā, kur bija iespēja rāpties tīklos, improvizētos alpīnisma kalnos un daudzās citās atrakcijās.

Pēdējais ekskursijas apskates objekts bija Skrīveru dendroloģiskais parks ar milzum daudz dažādu koku sugām, par kurām bērni nebija dzirdējuši. Neizpalika arī alas apmeklējums lukturīšu gaismā.

Vislielākais ieguvums, protams, bija bērnu prieks par izdevušos ekskursiju.

3. klases audzinātāja Signe Kušnire

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
I. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

1. Iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts izglītojamo audzināšanas vadlīnijās, valsts pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

Turpināt lasīt
Misija
Nodrošināt mūsdienu prasībām un izglītības attīstības tendencēm atbilstošu, kvalitatīvu mācību procesu skolēna personības un pratības izaugsmei.
Vīzija
Uz savstarpēju uzticēšanos balstīta sadarbība starp pedagogiem, skolēniem un vecākiem kvalitatīvas izglītības iegūšanai un nacionālās pašapziņas stiprināšanai.
Vērtības
• Cilvēks
• Dziļas un noturīgas tradīcijas
• Savstarpēja cieņa
• Droša fiziskā un emocionālā vide
• Taisnīgums un atbildība
Pamatskolas absolvents
• Mācīties un pilnveidoties gribošs jaunietis
• Ar atbildību izturas pret sev uzticēto darbu, kritiski izvērtē situācijas, arī stresa un laika trūkuma apstākļos
• Pārliecināts un ieinteresēts
• Ar zināšanās balstītu viedokli par sabiedrībā notiekošajiem procesiem
• Ir savas dzimtās vietas patriots un ģimenes vērtību turpinātājs
Vidusskolas absolvents
• Pilnībā gatavs iesaistīties darba tirgū
• Izlēmīgs un drošs par iegūtajām zināšanām
• Personība ar augstu pašapziņu
• Radošs darītājs
• Emocionāli inteliģents un analītiski domājošs Viedoklis apkopots un formulēts pamatojoties uz pedagogu grupu darbā izteikto viedokli, skolas padomes vecāku pausto redzējumu un skolēnu parlamenta pārstāvju skatījumu.
Mācību darba prioritātes
Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību satura kvalitatīvai realizācijai.
Audzināšanas darba prioritātes
Atbalsts mācību un audzināšanas darbā ikvienam izglītojamajam, veicinot aktīvas un līdzatbildīgas personības attīstību, ņemot vērā izglītojamā individuālās spējas un intereses. Prioritātes apspriestas un saskaņotas metodiskajās komisijās