Žetonu vakars 2015

Madlienas vidusskolas 12. klasē mācās seši puiši un četras meitenes. Skolēni ir dažādi un atšķirīgi, taču katrs – īpaša personība. Klasē ir skolēni, kas kopā mācījušies jau vairāk nekā 12 gadus, taču ir arī tādi, kas kolektīvam pievienojušies 10. klasē. Klasesbiedri cits pret citu ir izpalīdzīgi, draudzīgi un ļoti jautri. Protams, kā jau katrā klasē, gadās gan bēdas, gan prieki, taču kopīgiem spēkiem spējam daudz ko sasniegt, varbūt dažreiz šo cēlo mērķi nomāc slinkums.

Klasē ir skolēni, kuriem ir augsti sasniegumi sportā gan vietējā, gan republikas mērogā. Netrūkst arī muzikālu jauniešu. Ir labi rezultāti dažādās olimpiādēs. Par to visu mums, divpadsmitajiem, jāpateicas skolai.

Neviens nespēs aizmirst tās sajūtas, kad mūs mazus un nobijušos ieveda Madlienas vidusskolas zālē. Kopš tās dienas skola kļuva par otrajām mājām. Vienmēr blakus bija skolotāji – kā palīgi, kā klases balsts. Sākumskolā mūsu otrā mamma bija audzinātāja Signe Kušnire, ar kuru arī līdz 12. klasei ir jaukas attiecības. 5. klasē stafeti pārņēma skolotāja Inta Oša. Viņa ir ļoti zinoša un izpalīdzīga, vienmēr aizstāv savu klasi. Gan audzinātāja Inta Oša, gan pārējie pedagogi nekad neatsaka palīdzību, ir saprotoši, sniedz padomu dažādās dzīves situācijās, prot saliedēt un mācīt respektēt citam citu.

Šī gada 27. februārī 12. klase saņēma skolas piederības zīmi – žetonu gredzenu. Tas bija jauks pasākums, kas ļāva gan vecākiem, gan pašiem skolēniem kavēties atmiņās un uzburt savu nākotni. Jau pavisam drīz divpadsmitie kārtos eksāmenus un citus pārbaudījumus, no kuriem būs atkarīga viņu nākotne. 6. jūnijs būs pēdējā diena – izlaidums, kad 12. klase būs kopā kā vienots kolektīvs. Tad katrs dosies savu ceļu. Kāds sāks strādāt, cits turpinās studijas augstskolā. Jaunieši ir erudīti, un tajos ir daudz enerģijas, atliek cerēt, ka šo lielisko kombināciju viņi ieliks darbā un būs par neatņemamu un lietderīgu sabiedrības daļu.

Sintija Šmate, 12. kl.

Foto galerija: http://www.slide.lv/galerija/zetonu-vakars/