Žetonu vakars 2016
09.02.2016.


5. februāra vakars 12.klases skolēniem bija īpaša svētku diena. Žetonu vakars ir viens no gada gaidītākajiem pasākumiem, kad divpadsmitie ne vien saņem gredzenus kā piederības zīmi savai skolai, bet arī parāda visiem, ka ir radoši, saliedēti un atbildīgi. Šogad 9 meitenes un 5 zēni gatavojas absolvēt Madlienas vidusskolu.

Pasākumā izskanēja Aigas Pīķes pārdomas par brīdi divpadsmito dzīvē, kad skolas laiks tuvojas savai izskaņai.

„Līdzšinējais posms ir bijis vien kā šaura taciņa uz vārtiem, kurus drīz vaļā vērsim. Tomēr līdz tiem mēs nebūtu nonākuši bez šīs “taciņas”. Gājām līkumu līkumiem, pār kalniem un pār lejām, caur brikšņiem un caur krūmiem, bet nevienā brīdī nepadevāmies un stāvam šeit, tik garu un grūtu attālumu pārvarējuši, un ievelkam dziļi elpu, lai dotos tālāk.

Veicot šo gājumu, bijām gan bērni, kuri vēlējās izbaudīt savu bērnību, un nemaz nesapratām, ko tas nozīmē – “doties uz savu mērķi” vai “sekot saviem sapņiem”, gan pusaudži, kuriem svarīgi bija izbaudīt esošo mirkli, esot vēl jauniem un nevaldāmiem, un tagad esam jaunieši, kuri saprot, cik svarīgi ir virzīties uz priekšu.

Drīz visi dosimies tālāk pasaulē katrs uz savu pusi, lai sasniegtu savā dzīvē, to ko vēlamies. Centīsimies paņemt sev līdz visu, kas mums būs nepieciešams un pat tā pavairāk – lai nekā nepietrūkst. Ieguvām daudz un iegūsim vēl vairāk.

Mēs katrs esam sava ceļa sākumā un katram tas būs citādāks. Vienam tas būs grūtāks, bet citam vieglāks, taču jāsaglabā ticību sev un saviem spēkiem.”

Pasākuma 2.daļā jaunieši izrādē „Tāda ir dzīve” izspēlēja ainiņas par bērnu audzināšanas aktualitātēm sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas posmā.

IMGP0342

84c73cf1-16b4-41be-adb6-227cb8a32621

248583ef-fed5-4301-8e92-fe31ade5c2fc

a6c8af1b-6903-408e-8bdb-0092708d5f16

d21ffe5b-0bbf-4906-96ba-6d2c009bb12e

f79e0540-9da0-489d-841b-f2be4980afdf

3b7f0df7-c626-44ee-89ff-4ee9492baf31

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)