Ziedoņa klases nodarbības

9. oktobrī Madlienas vidusskolā ciemojās Imanta Ziedoņa fonds “Viegli”, lai piedāvātu skolēniem trīs dažādu ciklu kultūrizglītības nodarbības, kurās ir iespēja iepazīties ar I. Ziedoņa personību un daiļradi neierastā veidā. 1.–4. klašu skolēni izzināja rakstnieka “Dzintaraino pasaku”. Vienas mācību stundas laikā bērni darbojās pāros un kopā ar nodarbības vadītāju piedzīvoja pasaku – sarunājās par pasakas tēliem un tās notikumu gaitu. Bērni iepazina pasakas tēlu emocijas, reflektēja par pasakas varoņiem un zīmēja savas ilustrācijas īpaši izveidotās darba burtnīcās.

5.–9. klašu skolēniem tika piedāvāta nodarbība “Izbraukuma izlaušanās spēle “Blēņas un pasakas””, kurā visas dienas garumā katra klašu grupa (5. un 6., 7. un 8., 9. klase) skolas aktu zālē divu mācību stundu laikā darbojās trijās stacijās. Katrai komandai bija lāde ar vienu I. Ziedoņa pasaku, bet lādē – interesanti un āķīgi uzdevumi un dažādi priekšmeti, kuri saistīti ar veicamajiem uzdevumiem.

Vidusskolēni divu mācību stundu laikā iepazina nodarbību “Detektīvspēle”. Atsevišķi darbojās 10. klase un pēc tam – 11. un 12. klase. Skolēni tika sadalīti četrās grupās un iepazina stacijas “Daba”, “Darbs”, “Ceļš” un “Paradokss”. Katra komanda, izvelkot aploksni, veica norādītos uzdevumus. Pēc tam darba grupas mainījās, līdz bija apgūtas visas četras stacijas. Uzdevumi bija neparasti un netradicionāli. Lai veiktu uzdoto un prasīto, bija jālasa I. Ziedoņa dzeja, epifānijas, domugraudi, rakstnieka darbu vērtējumi, jāiepazīst I. Ziedoņa dzīve, nodarbošanās, vaļasprieki, jādodas neklātienes ceļojumā pa dzejnieka māju, jāskatās video materiāli. Lai arī dažkārt uzdevumi radīja apjukumu un neziņu, ko darīt, komandas spēks un griba virzīja uz mērķi, un mūsu jaunieši godam veica uzdevumus, jo neviena atbilde jau nebija nepareiza. Kad darbs paveikts, katra stacija bija jāprezentē, un tā izveidojās kolāža par I. Ziedoni – un katrreiz tā izveidojās citāda.

Paldies fondam “Viegli” par iespēju ielūkoties I. Ziedoņa pasaulē, paldies par neparastajiem uzdevumiem. Tā bija “izlaušanās” no ierastajām mācību stundām un vērtīgs ieguvums skolēniem, darbojoties grupās. Ir svarīgi nebaidīties kļūdīties, uzdrīkstēties un nepadoties. Ieguvēji bija gan skolēni, gan skolotāji. Piedāvātās nodarbības ir iekļautas programmā “Latvijas skolas soma”.

Skolotāja Zinta Saulīte