Ziemassvētki – dāvanu laiks

Pēc vairāku gadu pārtraukuma piektdien, 9. decembrī, Madlienas vidusskolā viesojās  Santa Klauss Harijs no Somijas, mīļi  apciemojot 1.- 4. klases skolēnus klašu kolektīvos, laipni uzrunājot mūsu bērnus, cienādams tos ar saldumiem un atvezdams tradicionāli skolēniem katram dāvanā siltas vilnas zeķītes, ko saadījušas čaklās rokdarbnieces Somijā. Mūsu skolēni saka lielu paldies, un kā pateicību visas sākumskolas klases bija sagatavojušas skaistas svētku dziesmas. Jautra saruna ar Ziemassvētku vecīti, sirsnība un laimīgas satikšanās prieks virmoja visapkārt. Paldies klašu audzinātājām par ieguldīto darbu, vienmēr laipni un atsaucīgi sagatavojot  klašu priekšnesumus. Lai priecīgi Ziemassvētki mums visiem!