Ziemassvētki Madlienas vidusskolā
29.12.2017.


21. decembrī plkst. 17.00 Madlienas vidusskolas aktu zālē visi skolotāji, skolēnu vecāki un citi interesenti tika aicināti sagaidīt Ziemassvētkus kopā ar Madlienas vidusskolas skolēniem un 12. klases rūķiem uzvedumā „Rūķu Ziemassvētki”. Pirms pasākuma skolas direktors Edgars Viņķis pasniedza Atzinības rakstus sekmēs veiksmīgākajiem skolēniem: Evijai Korovackai Kristai Klesmanei, Evitai Bresmei un Annai Staužai (12.kl.); Henrijam Augšpulam, Mārai Kļaviņai, Raimondam Baturam un Sonorai Sproģei (11.kl.); Laurai Krupskajai un Annijai Augšpulei (10.kl.); Lindai Smilškalnei un Elīzai Rasmai Bičevskai (9.a kl.); Edgaram Mežajevam, Kristai Streilei un Mariko Vītoliņai (8.a kl.); Alisei Trencei un Dāvim Saimonam Jākobsonam (7.a kl.); Undīnei Dzenei, Alisei Pētersonei un Ievai Rābei (6.a kl.); Paulai Trencei, Justīnei Mūrniecei, Evelīnai Irbītei, Ilutai Rubenei, Martai Ramonai Graudiņai un Amandai Grundanei (5.a kl.); Haraldem Veidem, Tijai Kačanovai, Raivim Andriksonam, Nikolai Markovskai un Sofijai Rudņikai (4.a kl.); Agrim Armīnam Strelkovam (4.b kl.); Harijam Jānim Pluģim, Laurai Leitānei un Elīzai Tirzmalietei (4.c kl.).

Uzveduma laikā skatītājiem bija iespēja ielūkoties rūķu darbnīcā un Ziemassvētku vecīša palīgu ikdienā, iepazīties ar pašiem rūķiem, ļauno gariņu Minku, ciemā dzīvojošajām meitenēm, sniegavīru un policistiem – rūķiem melnā. Lai arī sākumā par Minkas nedarbiem tika vainots Jautrais un Gudrais rūķis, pēc ilgas izmeklēšanas un citu rūķu apsūdzēšanas Minka tomēr saprata, ka draugus nevar iegūt, izmantojot melus un apvainojumus. Viņš atzinās gan cepumu zādzībā, gan darbnīcas demolēšanā, tomēr rūķi melnā nolēma, ka mājas gariņus viņi nearestēs. Kā jau ierasts, viss beidzās labi, draudzība un taisnīgums uzvarēja, un svētki tika izglābti!

Paldies visu klašu skolēniem, kuri ar saviem priekšnesumiem priecēja skatītājus! Tās bija gan jautras dejas, gan skanīgas dziesmas, gan jauki instrumentāli priekšnesumi. Pēc pasākuma Ziemassvētku vecītis nebija ieradies, bet deleģēja rūķus nodot dāvanas skolēniem. Paldies visiem, kas piedalījās un palīdzēja tapt pasākumam! Lai gaiši un sirsnīgi svētki, lai ražens un darbīgs Jaunais gads!

Anna Stauža, 12. klase

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)