Ziemassvētki sabraukuši
06.12.2019.


6. decembrī Madlienas vidusskolā viesojās Santa Klauss (Harijs Norbaks) un viņa draugs vilks (mācītājs Eduards) no Somijas, uzrunājot 1.-6. klašu skolēnus un pedagogus ar uzmundrinošiem Ziemassvētku sveicieniem un laba vēlējumiem, pacienājot visus ne tikai ar garšīgām un košām konfektēm, bet arī apdāvinot skolēnus ar siltām vilnas zeķītēm. Jau gadiem ilgi mūsu skolā šī savstarpēji draudzīgā tradīcija turpinās, un skolēni katru gadu dāsnajiem un jaukajiem ciemiņiem skolotāju pavadībā sagatavo Ziemassvētku koncertu. Šogad tajā piedalījās 1.-4. klases vokālais ansamblis un sākumskolas koris, skaistu solo dziedāja 3. klases skolniece Megija Cinīte, uzstājās deju kolektīva „Lienīte” 1.-2., 3-4. un 5-6. klašu grupas, dzeju deklamēja 3. klases skolēni – Agnese Laizāne, Helēna Pluģe, un Niks Rābe. Koncertu vadīja 4. klases skolnieces – Daniela Traine latviešu valodā, savukārt Arīna Binkjavičus priekšnesumus pieteica angļu valodā, bet Santa Klausa tulka pienākumus šogad uzņēmās 12. klases skolniece Ance Ikauniece. Ar priecīgu un siltu noskaņu Ziemassvētku laiks Madlienas vidusskolā ieskandināts!

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)