Ziemassvētku pasākums
05.01.2015.


19. decembra pēcpusdienā notika tik ļoti gaidītais skolas Ziemassvētku pasākums 1.-12. klašu skolēniem- pasaka „Ledus sirds” par divu māsu – Annas un Elzas – sarežģījumiem dzīvē, pārbaudījumiem un lielo mīlestību, kas spēj atkausēt ledu sirdī. Galvenās lomas izrādē atveidoja 12. klases skolēni, savukārt pārējo klašu skolēni bagātināja uzvedumu ar dziesmām un dejām. Uz skatuves jauki darbojās gan sniegavīri, gan meža zvēri, gan dāmas un kungi, gan meitenes no vasaras, gan daudzi citi personāži, jo svētku pasākumā bija iesaistīts ikviens. Kad pasaka laimīgi beidzās un bija izteikti laba vēlējumi visiem klātesošajiem svētkos, ieradās tik ļoti gaidītais Ziemassvētku vecītis kopā ar sniega meiteni un dāvanu maisu.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)