kalendārs
12.12.-16.12.
Izstāde „Ziemassvētku dekors”, „Labo darbu nedēļa”.

19.12.
izliekam līdz plkst.16.00. pirmā semestra vērtējumus.

20.12.
plkst.14.30.Pedagoģiskās padomes sēde par semestra skolēnu mācību sasniegumiem.

21.12.
plkst.14.00 Sekmēs veiksmīgāko skolēnu un viņu vecāku pieņemšana pie skolas direktora skolas Aktu zālē.
- 17.00. Ziemassvētku eglīte skolas skolēniem.
- 19.00. Diskotēka.

22.12.2016.-04.01.2017.
skolēnu Ziemas brīvdienas.

par skolu

Šogad jau otro gadu pirmā semestra noslēgumā uz pieņemšanu pie skolas direktora tika aicināti 20 sekmēs veiksmīgākie skolēni un viņu vecāki.

Skolas direktors E.Viņķis uzaicinātajām ģimenēm teica paldies par rūpēm, gādību, sirds siltumu un atbalstu jaunā cilvēka audzināšanā. Savukārt  sekmēs veiksmīgākie skolēni (vidējā balle 8,06 – 9,33) Sanita Rešinska, Undīne Piterniece, Evija Korovacka, Iveta Streile, Keita Lamberte, Ilgonis Vēzis, Nauris Notovcevs, Ričards Šmits, Ērika Bogdanova, Rainers Kriškāns, Airita Tirša, Elīza Rasma Bičevska, Māra Kļaviņa, Kitija Balode, Alise Trence, Linda Smilškalne, Undīne Dzene, Edgars Sprukts, Aiga Pīķe un Mērija Keita Sprukte saņēma piemiņas balvu ar skolas simboliku un Atzinības rakstu par izcilu mācību darbu. Skolēniem un viņu vecākiem laba vēlējumus un atzinību par atbalstu mācību darbā izteica viņu pedagogi Z.Saulīte, R.Vērpēja, R.Sandore, R.Pučekaite, A.Karaseva. Ziemassvētku noskaņu palīdzēja radīt jaunais mūziķis, O-kartes akadēmijas laureāts Mārtiņš Ruskis.

2

1-1 3 4 5-5

 


stundu saraksts
informācija
skolēniem
aktuāli
vecākiem
skolotājiem
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs


Madlienas vidusskola,
“Skola”,
Madlienas pagasts,
Ogres novads, LV-5045
e-pasts: madlienasvidusskola@ogresnovads.lv

Mājas lapas izstrāde: Raimonds Vērpējs, uzturēšana: Rasma Vērpēja