Zīmējumu un domrakstu konkurss

Satversmes tiesa izsludināja ceturto zīmējumu un domrakstu konkursu par Latvijas Republikas Satversmi.

Madlienas vidusskolas 6. klašu skolēni piedalījās zīmējumu konkursā par tēmu “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās” un 12. klases skolēni domrakstu konkursā par tēmu “Kā Satversme man palīdz veidoties par atbildīgu Latvijas pilsoni?”.

Konkursa mērķis ir sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijai un uzticību Satversmei, stiprināt valstisko apziņu un rosināt skolēnu līdzdalību valsts norisēs, kā arī veicināt jaunās paaudzes interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu. Satversmes tiesas IV skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursam kopā darbus iesūtīja 67 skolas.

Žurnāla “Jurista Vārds” redakcijas specbalvu saņēma Madlienas vidusskolas 6. klases skolniece Ieva Kleinberga un Publisko tiesību institūta vadītāja Arvīda Dravnieka specbalvu saņēma Madlienas vidusskolas 6. klases skolnieks Raivo Grecs (skolotāja Anita Jākobsone).

Pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes mazmazmeitas Kristīnas Čakstes specbalvu saņēma Madlienas vidusskolas 12. klases skolniece Elīza Rasma Bičevska (skolotāja Ligita Ridūze).

Anita Jākobsone

Raivo Grecs

Ieva Kleinberga