Zinību diena Madlienas vidusskolā

Madlienas vidusskolā aizvadīts Zinību dienas svinīgais pasākums. Pirmajā skolas dienā – 1. septembrī – skolēni, pedagogi, vecāki un viesi pulcējās uz kopīgu svinīgo svētku pasākumu skolas aktu zālē. Izskanot mūsu valsts himnai “Dievs, svētī Latviju”, svētku uzrunu un vēlējumus teica skolas direktors Edgars Viņķis, Ogres novada pašvaldības domes deputāts Atvars Lakstīgala, skolas padomes priekšsēdētāja Kristīne Kristjansone. Svinīgi sveicām  pedagogus, kuri šajā mācību gadā uzsāk darbu mūsu skolā vai to turpina jaunā kvalitātē – vizuālās mākslas skolotāja Sanita Kovaļkova, 1. klases audzinātāja Vineta Griņeviča, direktora vietniece mācību darbā Justīne Linde, pedagoga palīgs Krista Mačuka, speciālais pedagogs Mārīte Šteinberga.

Suminājām ar labiem vārdiem, dāvanām un ziediem divdesmit astoņus 1. klases skolēnus, kuri šogad uzsākuši mācības mūsu skolā: Atmata Marta, Atslēdziņš Gustavs, Ārente Kitija, Baranovskis Niks, Beikmane Elza, Beļinska Melānija, Drišļuka Kristiāna, Fjodorova Jana, Lapsa Dāvids, Linde Laura, Meija Alise, Mežajevs Ivars, Pētersons Jānis, Pokratniece Dita, Pokratniece Gita, Reveliņa Eimija, Reze Oskars, Sils Ričards, Sīpola Madara, Stašs Markus, Stauža Madara, Streile Kristīne, Studere Māra Līga, Trečaka Santa, Valners Klāvs, Vītoliņa Marta, Zunde Rodrigo Alekss, Žegods Edijs.

Jautru un interesantu noskaņu pasākumā radīja pieaicinātais mūziķis reperis Jānis Zeļģis, dzejas rindās aicināja ieklausīties skolotājas Justīne Linde un Vija Jēkabsone. Pasākumu vadīja skolotāja Zinta Saulīte, kura noslēgumā visus mudināja turpināt pilnveidoties – būt daudzpusīgiem, radošiem, augt laikam līdzi, būt aktīviem un enerģiskiem, kā arī vēlēja, lai pasaule, kurā dzīvojam, būtu miera pilna, droša un laimīga. Lai sekmīgs un veiksmīgs jaunais 2023./2024. mācību gads visiem!