Ekskursija uz Lietuvu

Katru gadu oktobra sākumā, atzīmējot Skolotāju dienu, Madlienas vidusskolas peda- gogi dodas kādā pārgājienā vai ekskursijā. Šoreiz devāmies palūkot, kā dzīvo brāļi lietuvieši. Jaukā 14. oktobra dienā izbraucām pretī saulītei uz Šauļiem kultūrvēstures mācību ekskursijā.

Šauļi ir ceturtā lielākā Lietu- vas pilsēta, kas savu dzimšanu saista ar Saules kauju 1236. gadā. Visos pilsētas pulksteņos ciparu veidolā redzami tikai 12, 3 un 6. Šauļus vairākkārt plosījuši kari, ugunsgrēki un mēris. Pilsētas atjaunošanu un pārbūvi 18. un 19. gadsimtā plānveidīgi vadīja ievērojami arhitekti. Ielu tīklu veidoja ar ideju katras nozīmīgākās ielas galā ieraudzīt kādu ievērojamu vai acij tīkamu objektu. Tālu saskatāma pakalnā stāvošā Svētā Pētera un Pāvila katedrāle, kura mūs sagaidīja ar svinīgu ērģeļmūziku. Unikālo saules pulksteni darbībā neredzējām, jo saule noslēpās, un mēs, viegla smidzekļa pavadījumā, turpinājām iepazīties ar pilsētu. Apskatījām skulptūras: Strēlnieku ­ zelta puisēnu ar nolaistu loku un milzu skārda lapsu ezermalā. Pastaigājām pa centrālo Viļņas ielu ­ vienu no Eiropā vecākajām gājējiem atvēlētajām ielām. Lietuvieši lepojas ar to, ka vieni no pirma- jiem Eiropā un bijušajā PSRS ierīkoja gājēju ielas.

Arī Kauņā Laisves jeb Brīvības bulvāris atvēlēts tikai gājējiem. Turpat iekārtojāmies viesnīcā un gājām iepazīt jau naksnīgo Kauņu. Bulvāra vidū visā tā garumā liepu ale- ja, dažas skulptūras; malās – veikali, veikaliņi, jo Kauņa vienmēr bijusi tirgotāju pulsēta; administratīvas ēkas, celtas klasicisma stilā 20.gs. sākumā, kad Kauņa 20 gadus bija Lietu- vas galvaspilsēta; kafejnīcas, kur atpūtās lielākoties jaunieši, droši vien studenti no kādas no piecām Kauņas augstskolām; piemineklis Vītautam Dižajam; dažādu konfesiju baznīcas. Gaiši izgaismota mirdzēja Svētā Erceņģeļa Mihaila pareizticīgo baznīca, celta cariskās Krievi- jas okupācijas laikā krievu karavīriem, tirgoņiem un amat­ niekiem.

Nākamajā rītā daļu pilsētas izstaigājām kopā ar gidu un klausījāmies stāstījumu par Kauņas un tās iedzīvotāju likteņiem dažādu varu laikos. Kauņa atrodas divu lielāko Lietuvas upju ­ Nemunas un Neres ­ satekā un visos laikos bi- jusi stratēģiski nozīmīga. Pilsētā redzami gan dziļi grāvji, gan cietokšņi vai to drupas. Cariskās Krievijas būvētā cietokšņa IX fortā, kas kalpojis arī kā cietums un nāves nometne, iekārtots muzejs un piemiņas vieta Otrā pasaules kara upuriem. Pazemes bunkuru, ieroču, nonāvēto cilvēku mantu apskate radīja smagu, nomācošu sajūtu, bet tāda ir vēsture.

Bezrūpīgāka un jautrāka izvērtās pastaiga pa Kauņas Zooloģisko dārzu. Dzīvnieki nebija laiski un miegaini, kā mēdz gadīties karstā laikā, bet pat komunicēja ar dažiem apmeklētājiem.

Ar vēsturisku objektu ­ vairāk nekā 70 gadu vecu fu- nikulieri ­ uzbraucām pakalnā, kur apmeklējām jaunu, 2005. gadā pabeigtu celtni – Kristus Augšāmcelšanās baznīcu ­ ar izcilu akustiku, atturīgu, bet tomēr greznu interjeru. No baznīcas jumta skatu laukuma mēģinājām atrast jau apmeklētās vietas pilsētā.

Saulainā pievakarē jaunas informācijas, skaistu skatu, dažādu izjūtu pārbagāti devāmies mājupceļā.

Madlienas vidusskolas bibliotekāre Edīte Lase