Absolventi

48. izlaidums – 2022. gads

Klases audzinātāja: Daiva Lūse
Krišs Bičevskis, Ralfs Kriškāns, Keita Kūriņa, Edgars Mežajevs, Arita Semjonova, Ričards Siņicins, Krista Streile, Anna Uļjane, Marija Uļjane, Oskars Veļigurskis

47. izlaidums – 2021. gads

Klases audzinātāja: Rita Pučekaite
Elīza Rasma Bičevska, Emīls Oto Birģelis, Kristīne Jankava, Marģers Žanis Kalniņš, Atis Liepiņš, Alta Siliņa, Linda Smilškalne, Ramona Smilškalne, Ralfs Žurēvičs

46. izlaidums – 2020. gads

Klases audzinātāja: Ilze Smilškalne
Annija Augšpule, Verners Cilevičs, Luīze Madara Dzene, Ance Ikauniece, Paula Kļaviņa, Laura Krupskaja, Jogita Lazdiņa, Līga Liepiņa, Tince Mūrniece, Kristers Sams, Emīls Smilškalns, Linda Streile, Ance Škutāne, Elīna Vosveniece

45. izlaidums – 2019. gads

Klases audzinātāja: Anita Jākobsone
Henrijs Augšpuls, Raimonds Batura, Elvis Grāps, Māra Kļaviņa, Rainers Kriškāns, Jānis Mežapuķe, Ketija Povha, Eduards Praličs, Sonora Sproģe, Annija Studere

44. Izlaidums – 2018. gads

Klases audzinātāja: Rita Pučekaite
Agnese Balode, Evita Bresme, Ieva Kristīne Jēgere, Krista Klesmane, Evija Korovacka, Estere Ozoliņa, Anna Stauža, Mārtiņš Strazdiņš, Lauris Streilis, Mārtiņš Streilis, Signe Zelča

43. Izlaidums – 2017. gads

Klases audzinātāja: Alda Karaseva
Miks Bičevskis, Dagnija Cinīte, Agate Kārkliņa, Linda Elīza Lapsa, Agnis Lazdiņš, Monta Meikališa, Oskars Nutovcevs, Sintija Piterniece, Undīne Piterniece, Sanita Rešinska, Elīna Smilškalne, Airita Tirša

42. Izlaidums – 2016. gads

Klases audzinātāja: Elita Atslēdziņa
Katrīna Baumane, Rihards Bičevskis, Gerda Gurinoviča, Dzintars Iļjins, Laima Jansone, Santa Liepiņa, Aiga Pīķe, Normunds Puriņš, Sindija Seveļkova, Edgars Sprukts, Iveta Streile, Megija Veselova, Mārtiņš Vītols, Dita Žurēviča

Neklātiene: Kristaps Muižulis, Kristīne Lasmane

41. Izlaidums – 2015. gads

Klases audzinātāja: Inta Oša
Alise Birkenfelde, Jānis Jansons, Ēriks Einārs Kameņkovs, Kaspars Kurpnieks, Elmārs Mežapuķe, Gusts Juris Pozņakovs, Madara Praliča, Sintija Šmate, Armands Valainis

Neklātiene: Meldra Āboliņa

40. Izlaidums – 2014. gads

Klases audzinātāja: Daiva Lūse
Toms Balodis, Roberts Greibers, Kārlis Jansons, Laura Jēgere, Rita Lazdiņa, Toms Piternieks, Elvis Smilškalns, Raitis Strazdiņš, Laura Upeniece, Alise Viduce

Neklātiene: Santa Fokina, Marina Fedkina

39. Izlaidums – 2013. gads

Klases audzinātāja: Līga Dzene
Krista Bičevska, Anda Klesmane, Lelde Liepiņa, Lāsma Pavilaite, Jānis Grise, Gunda Pozņakova, Arvis Pumpurs, Jānis Stodoļņiks, Aiva Teleža, Elza Vītola, Signe Volkopa

Neklātiene: Anna Adijāne, Inga Jandava, Edgars Ķēberis

38. Izlaidums – 2012. gads

Klases audzinātāja: Dzidra Leitāne
Māra Atslēdziņa, Artūrs Baltacis, Linda Bukša, Viktors Gailītis, Artūrs Jākobsons, Sintija Kalniņa, Kintija Kondratjeva, Mairita Kovaļkova, Uldis Lazdiņš, Mārcis Liepiņš, Marta Ločmele, Lauma Miķelsone, Justīne Praliča, Anete Pūdniece, Raivis Raudulis, Sonāra Rudzgaile, Kristaps Strazdiņš, Mairis Valainis, Emīls Viducis, Elīna Zālīte, Elīna Zvingule

Neklātiene: Liāna Gjulijeva, Edgars Karlsons, Lolita Kļaviņa

37. Izlaidums – 2011. gads


Klases audzinātāja: Anita Jākobsone
Dana Balode, Marta Batura, Linda Iraids, Mārcis Jankovs, Līva Kalniņa, Klinta Kļaviņa, Edgars Kušnirs, Jānis Lēnais, Lelde Līcīte, Mārtiņš Lūsis, Mārcis Pavilaitis, Jānis Praličs, Matīss Priedītis, Daira Seveļkova, Gita Valaine, Roberts Trencis, Ivars Streilis, Artūrs Šalme

Neklātiene: Janita Jasūne, Raivis Kameņkovs, Ilga Kļaviņa

36. Izlaidums – 2010. gads

Klases audzinātāja: Elita Atslēdziņa
Gunita Andriksone, Aisma Cielava, Nauris Kalniņš, Elīna Krjuka, Santa Lāce, Edgars Leitāns, Mārcis Lukaševics, Rūta Paeglīte, Ieva Pūdniece, Jānis Sarkalns, Agija Simsone, Anete Struka, Santa Terlāne, Elīna Tirša

Neklātiene: Liene Cinīte, Aiva Grīnberga, Stepans Ivaņišins, Jānis Krīgers, Edgars Melnis, Anita Volkoviča

35. Izlaidums – 2009. gads

Klases audzinātāja: Aina Šrādere
Sintija Puriņa, Monta Magone, Justīne Mikucka, Aiva Kuzmina, Velga Klimoviča, Gunta Rozenšteine, Līga Paeglīte, Kaspars Piternienks, Oskars Kalniņš, Indra Kļaviņa, Kristaps Veicmanis, Krišjānis Valdmanis, Gints Baumanis, Edgars Praličs, Aiga Tirša, Dita Motovilova, Iluta Aļeksejava

Neklātiene: Aleksejeva Zane, Baltgalve Laura, Cinīte Dace, Smilškalne Oļa

34. Izlaidums – 2008. gads

Klases audzinātāja: Silvija Tutāne
Elvīra Isjanova, Rasa Jaunzare, Jolanta Brāle, Gunta Lazdiņa, Evija Sīpola, Eva Kļemenko, Linda Celmiņa, Agita Andriksone, Aļona Bundzjaka, Jānis Piternieks, Jānis Atslēdziņš, Roberts Cīrulis, Agita Litvinoviča, Lelde Liepiņa, Ursula Hilde Wagenaar

Neklātiene: Kalva Arita, Makarovs Aivis

33. Izlaidums – 2007. gads

Klases audzinātāja: Inta Oša
Ivanda Andriksone, Maira Auza, Baiba Bule, Evija Burga, Zane Celma, Iveta Federa, Ivita Grinberga, Tālis Ieviņš, Agrita Kalniņa, Zane Kaužena, Kristiāna Kvanta, Vitolds Kvedarovičs, Gunda Miķelsone, Agnese Minikoviča, Jānis Ošenieks, Santa Rožulapa, Arnis Strauts, Liāna Vasiļjeva, Jānis Zvirbulis

Neklātiene: Ingrīda Eglīte, Sandra Eglīte, Ilga Klāsone, Helmī Lāce, Rudīte Piterniece, Gints Pīķis, Dace Saulīte

32. Izlaidums – 2006. gads

Klases audzinātāja: Daiva Lūse
Kaspars Kalniņš, Elīna Miezīte, Ansis Balodis, Gatis Ošs, Maruta Valaine, Daila Rozenberga, Gita Petrovska, Andris Pjatuņins, Zanda Migliņa, Klinta Kāpostiņa, Inese Pētersone, Mārtiņš Leja, Reinis Ošs, Sanita Leitāne, Egons Grise, Daiga Bresava, Ketija Kvanta, Jānis Karlsons, Arnis Lapsa, Daiga Lazdiņa, Arnis Minikovičs, Inga Kovaļkova, Alfrēds Reinsons, Artūrs Cināts

Neklātiene:
Sanita Pozņekova

31. Izlaidums – 2005. gads

Klases audzinātāja: Sandra Roga
Uģis Reiters, Artūrs Karasevs, Edmunds Brālis, Raimonds Kazeks, Aira Jaunzare, Kristaps Mihailovs, Agnese Jankuna, Agnis Celms, Lelde Antonova, Liene Mārtiņa, Austra Paegle, Sanita Riduze, Aiga Rupeika, Lāsma Līcīte, Liene Līcīte, Madara Tauriņa, Daiga Dzērve, Igors Losevs, Dairis Pašajevs, Aleksejs Vasiļjevs

Neklātiene:
Gunita Meikališa

30. Izlaidums – 2004. gads

Klases audzinātāja: Daiva Lūse
Einārs Buks, Mārtiņš Līmanis, Agris Teležis, Agnese Lielmane, Maigurs Streilis, Austris Ārents, Rūta Jaunzare, Elīna Ķirse, Ilze Balode, Linda Rozenberga, Dace Gudakovska, Aiga Heinsberga, Jeketerina Deržavina, Armands Bagajevs, Sandis Rešinskis

Neklātiene:
Irēna Krišāne, Anita Zaica

29. Izlaidums – 2003. gads

Klases audzinātāja: Alda Karaseva
Laila Ozoliņa, Inguna Bandere, Inga Vāvere, Liene Jansone, Baiba Leitāne, Edīte Reinsone, Inese Brāle, Dace Minikoviča, Rita Gaigala, Velga Balode, Ilze Minikoviča, Lelde Logina, Aija Jaunzema, Agita Andriksone, Ilmārs Sarkanais, Diāna Andriksone, Raitis Lūsis, Mudīte Valaine, Lauris Liepa, Kristīne Ieviņa, Dāvis Maškevics, Anita Ivanova, Marika Dzērve, Ilona Lielmane, Sandra Rozenšteine, Ieva Vaivade, Ieva Vilipsone

Neklātiene:
Agita Baumane, Ieva Denova, Juris Semenko, Liene Tocupe

28. Izlaidums – 2002. gads

Klases audzinātāja: Daira  Bičevska
Laura Rudzgaile, Ilze Leitāne, Jana Rudņika, Brigita Buka, Agnese Spila, Laura Ozoliņa, Sanda Bergmane – Behmane, Ilze Sandalāne, Jolanta Renskulberga, Liene Oša, Arita Liepiņa, Daiga Šaicāne, Laura Vītola, Santa Zēmele, Arnita Teleža, Kaspars Praličs, Staņislavs Jakušonoks, Emīls Kaužens, Jānis Caune, Ingus Ozols, Māris Mežols, Daina Liepiņa, Lolita Liepiņa, Pēteris Sproģis, Jānis Židelis

Neklātiene:
Andra Putniņa, Baiba Mašinska, Ilze Saleniece

27. Izlaidums – 2001. gads

Klases audzinātāja: Aina Šrādere
Diāna Plūme, Lana Miķelsone, Mārīte Buka, Sandra Cīrule, Ilva Ose, Dace Vaivade, Zane Žureviča, Vita Pūdniece, Kalvis Līcītis, Ervīns Kaužens, Gunta Lapsa, Zane Minikoviča, Inese Balode, Sanita Sarkanā, Gatis Kalniņš, Kaspars Reinsons, Kārlis Savickis, Ziedonis Petrovs, Gints Gaiķens, Aldis Jodzēvičs, Mārtiņš Gailītis, Artūrs Šveiders, Kaspars Ieviņš

Neklātiene:
Airita Jonāne, Gunita Mašinska, Jānis Mārtiņš, Rolands Miķelsons, Guntars Reinieks, Daila Vītola, Dinārs Žurēvičs, Aldis Neija, Ingus Stikuts

26. Izlaidums – 2000. gads


Klases audzinātāja: Silvija Tutāne
Iveta Ozola-Ozoliņa, Iveta Vērpēja, Zanda Steprāne, Marita Kalniņa, Agnese Krūmiņa, Jeļena Jakošonoka, Vineta Tauriņa, Lauris Meikališs, Līga Liepiņa, Māris Caune, Līga Brencēna, Diāna Antonova

Neklātiene:
Imants Balodis, Lauris Birovs, Artūrs Dzenis, Ēriks Kalnejs, Jānis Vītoliņš

25. Izlaidums – 1999. gads

Klases audzinātāja: Valija Poļaka
Arnis Andriksons, Jānis Bagātais, Inga Bērziņa, Ilona Kitova, Kristīne Kristjansone, Dace Lamberte, Genādijs Lapiņš, Edīte Liepiņa, Dagne Līcīte, Laura Logina, Aigars Paegle, Gatis Praličs, Elīna Ratmeistere, Līga Tutāne, Jānis Tutāns, Daiga Vītoliņa, Ieva Zvirbule

Neklātiene:
Igors Bahilovs, Santa Osokina, Mareks Osokins, Ģirts Saulītis, Vita Virsnīte

24. Izlaidums – 1998. gads

Klases audzinātāja: Rita Grāvīte
Zigmārs Bērziņš, Aigars Brencēns, Andris Briedis, Liene  Čamāne, Ilze Dziemisova, Andris Lamberts, Liesma Lapsa, Mareks Liepa, Inga Loseva, Lilita Pīķe, Kristīne Proveja, Gunta Reitere, Iveta Tirzmaliete, Andris Ūdrasala, Raitis Valeskalns, Raimonds Vērpējs

23. Izlaidums – 1997. gads

Klases audzinātāja: Daiva Lūse
Kristīne Buka, Sandris Cilevičs, Kristīne Galauska, Dairis Ikaunieks, Nauris Jansons, Kaspars Putniņš, Jolanta Reiniece, Gunita Reinsone, Iveta Tauriņa, Liene Vasiļjeva, Pēteris Zvirbulis

22. Izlaidums – 1996. gads

Klases audzinātāja: Vanda Kalniņa
Inese Brencēna, Eva Jēkabsone, Vladimirs Krupskijs, Ieva Mačerniece, Raimons Mārtiņš, Anita Muceniece, Evita Ozoliņa, Jānis Strausmanis

21. Izlaidums – 1995. gads

Klases audzinātāja: Aina Šrādere

Māriņš Almanis, Santa Cileviča, Svetlana Ivanova, Ieva Jēkabsone, Jānis Pluģis, Aija Riekstiņa, Pārsla Sedoja

20. Izlaidums – 1994. gads

Klases audzinātājs: Mārtiņš Ošs
Ilze Balode, Lolita Lapiņa, Ilgmārs Sproģis, Guntars Vilnītis, Jānis Vītoliņš

19. Izlaidums – 1993. gads

Klases audzinātāja: Vanda Kalniņa
Inga Balode, Aiga Beitiņa, Ilvita Cilēviča, Evita Jakušenoka, Daiga Kodina, Zanda Liepiņa, Aija Matesoviča, Marks Mizgajevs, Egita Proveja, Ieva Vasiļjeva, Evija Zvirgzdiņa

18. Izlaidums – 1992. gads

Klases audzinātāja: Silvija Tutāne
Ginta Dišereite, Rudīte Dišereite, Kristīne Dzene, Sandris Ikaunieks, Spodris Isakovičs, Dita Jēkabsone, Inga Kočāne, Evita Krastiņa, Ilze Mazpole, Jānis Melbārdis, Inga Mikose, Santa Riemere, Agrita Švarts, Arta Žurēviča

17. Izlaidums – 1991. gads

Klases audzinātāja: Valija Poļaka
Lolita Grišāne, Inese Kalniņa, Inga Kiseļeva, Laila Lapiņa, Elīna Lepere, Raimonds Mūrnieks, Lolita Štībele, Andris Upenieks, Dana Vilcmeijere, Iveta Vītoliņa, Zita Vucina

16. Izlaidums – 1990. gads

Klases audzinātāja: Aina Šrādere
Daiga Bērziņa, Reinis Bičevskis, Ilze Biseniece, Santa Grudule, Sanita Jakušenoka, Edgars Jefimovs, Ainārs Kākers, Artūrs Kobiņecs, Gita Markovska, Olita Melbārde, Juris Ondzulis, Inga Priedīte, Guntis Romašenko, Guntis Sakovičs, Guntis Vītoliņš, Signe Zukule

15. Izlaidums – 1989. gads

Klases audzinātāja: Ilze Rengarte
Guntars Bajāruns, Ginta Caune, Danute Dišereite, Māra Doniņa, Valts Jansons, Inga Lapiņa, Baiba Saleniece, Maira Skrastiņa, Inita Steprāne, Linda Virsnīte, Inita Zunde

14. Izlaidums – 1988. gads

Klases audzinātājs: Jevgēnijs Liepa
Inta Bogdanova, Sarmīte Friķe, Aivars Ilgsalietis, Pēteris Jēkabsons, Agrita Ketlere, Vija Kukule, Linda Lavrenova, Laila Markevica, Teiksma Mūrniece, Mārīte Rudzgaile, Jānis Rudzgailis, Vineta Šnepste, Raimonds Švarts, Anita Uškāne

13. Izlaidums – 1987. gads

Klases audzinātāja: Vija Funknere
Kaspars Apsītis, Inese Dišereite, Valda Doniņa, Laila Jēkabsone, Elita Luca, Egils Lūsis, Jānis Mangulis, Sandra Mikšta, Jevgēnijs Mizgajevs, Daira Putriča, Normunds Pužulis, Iluta Šmate, Maira Viduce, Maruta Viduce, Jānis Vilnītis,
Velga Zeltiņa

12. Izlaidums – 1986. gads

Klases audzinātājs: Andris Šrāders
Andis Bičevskis, Aigars Ikaunieks, Uldis Kleinbergs, Sandra Lavrenova, Vineta Šīrone, Daiga Šmite

11. Izlaidums – 1985. gads

Klases audzinātāja: Antonija Mikšta
Inta Funknere, Ginta Gailīte, Valdis Galvanovskis, Iveta Gobiņa, Valērijs Kameņkovs, Raimonds Krastiņš, Iveta Krilovska, Antra Kuka, Laura Lapiņa, Igors Moļvinskis, Dana Miķelsone, Ivo Pedājs, Inga Riemere, Didzis Salenieks, Svetlana Smirnova, Artis Stopiņš, Svetoslavs Ševcovs, Gundars Tipāns, Aina Tirša, Aigars Vilnītis, Dainuvīte Znotiņa, Inga Zvaigzne

10. Izlaidums – 1984. gads

Klases audzinātāja: Silvija Tutāne
Inita Āboliņa, Zigmunds Bajāruns, Inita Bindemane, Maija Dāboliņa, Dzintra Dāboliņa, Anita Dumpe, Daiga Fokina, Eva Fokrote, Juris Grundulis, Gunārs Jēkabsons, Lauris Jēkabsons, Maruta Jurika, Ilze Labdzere, Gita Līdaka, Aivars Līdaks, Māris Mežaks, Ingrīda Purcena, Inese Reinsone, Andris Rotbergs, Irina Samoilova, Iveta Strazdiņa, Armands Šnepsts, Antra Valdmane, Ruta Valeskalne

9. Izlaidums – 1983. gads

Klases audzinātāji: Gunārs Cilēvičs un Sarmīte Paegle
Edvīns Bičevskis, Māris Gailītis, Elita Graudiņa, Aivars Hmeļņickis, Inta Ignatjevna, Gundars Jākobsons, Ineta Jēkabsone, Arnis Jirgens, Dzintars Koļesņikovs, Inga Lediņa, Agnis Lūsis, Ārija Madžule, Ingūna Mikucka, Mudīte Rimicāne, Inese Vītoliņa, Vents Zeļģis, Laimdota Zvaigzne

8. Izlaidums – 1982. gads

Klases audzinātājas: Aina Šrādere un Monika Ostrovska
Saulvedis Andersons, Aldis Apsītis, Zanda Beķere, Gunārs Bērziņš, Jānis Bičevskis, Aivars Bindemanis, Maija Celma, Ligita Fokrote, Vinita Galvāne, Dace Gremzde, Gunta Ignatjeva, Diāna Inde, Vineta Krastiņa, Ina Mihailova, Inga Ozoliņa, Zinta Paikena, Ina Sīle, Māris Šrāders, Ilona Tauriņa

7. Izlaidums – 1981. gads

Klases audzinātāja: Valentīna Caune
Ojārs Atslēdziņš, Iveta Balode, Inese Bērziņa, Irina Bogdanova, Ingrīda Caune, Elita Cināte, Sandra Čunčule, Dace Dišereite, Sarmīte Dumpe, Ivars Galvanovskis, Maija Jaunzare, Ineta Jermoloviča, Valda Kuģe, Leonīds Kursītis, Lāsma Liepiņa, Jānis Pētersons, Sarmis Petrovskis, Ieva Saulīte, Gunārs Škutāns, Aigars Šmats, Didzis Tilaks

6. Izlaidums – 1980. gads

Klases audzinātājs: Gunārs Cilevičs
Astra Bandere, Ruta Bogdanova, Ainārs Caune, Jānis Celms, Gaidis Gailītis, Viktors Jakušonoks, Modris Krūmiņš, Anita Ločmele, Elita Ozoliņa, Velga Pētersone, Vanda Pudža, Ligita Riduze, Reinholds Slišāns, Ingrīda Vanaga, Dzintra Zvaigzne

5. Izlaidums – 1979. gads

Klases audzinātāja: Ilze Rengarte
Edīte Balode, Anna Belasova, Indra Beļavniece, Zinta Celma, Edvīns Dātavs, Dace Donava, Jānis Hincenbergs, Sarmīte Jākobsone, Māris Jēkobsons, Līga Kažociņa, Māris Mazitāns, Anta Meikališa, Lāsma Mežaka, Sarmīte Mežaka, Antra Platā, Inta Rozenberga, Valda Rubene, Valērijs Ševcovs, Aivars Štarks, Oskars Virsnītis

4. Izlaidums – 1978. gads

Klases audzinātāja: Vija Funknere
Jānis Avotnieks, Andrejs Belasovs, Vita Beļavniece, Anatolijs Drozdovs, Rudīte Dzērve, Aivars Krūklis, Rita Kuzmina, Gunta Laurinoviča, Elmārs Ločmelis, Daiva Logina, Ainārs Osītis, Artūrs Pudžs, Inese Rubene, Aivars Saidāns, Juris Tilaks, Jekaterina Viļkeviča, Juris Zvagulis

3. Izlaidums – 1977. gads

Klases audzinātājs: Andris Šrāders
Ilze Alksne, Andris Cināts, Elita Feodorova, Daina Inde, Māris Jevdokimovs, Ivars Kurpnieks, Aivars Liepa, Līga Mūze, Benita Otto, Valentīna Pjatuņina, Didzis Pučs, Aija Putniņa, Daina Rimicāne, Laimdota Bobiļeva, Elvīra Stipinaite, Laima Strade, Iveta Voitkāne, Tālivaldis Vucins

2. Izlaidums – 1976. gads

Klases audzinātāja: Ausma Grīsle
Maija Ārente, Vilma Balode, Dzintra Bandere, Guntars Brālis, Elita Brencēna, Mārīte Cālmane, Raimonda Cibuļska, Vēsma Kažociņa, Nellija Kovaļevska, Aina Krūkle, Sarmīte Kucika, Lilija Kuzmina, Inese Liepiņa, Jānis Mārtiņš, Edmunds Miezītis, Sarmīte Salmiņa, Pārsla Tauriņa, Rasma Zeibote

1. Izlaidums – 1975. gads

Klases audzinātāja: Aina Šrādere
Rita Andžāne, Ērika Baltmane, Astrīda Daugule, Ilmārs Inde, Ināra Jēkabsone, Linards Jēkabsons, Baiba Jirgena, Gvido Logins, Vita Meikališa, Valda Ozoliņa, Ivars Ozoliņš, Iveta Putniņa, Maira Siliņa, Maruta Sīpola, Inta Spradenkova, Biruta Sproģe, Ivars Šrāders