Interešu izglītība

APSVEICAM

Martu Atmatu un Marku Stašu (1.kl.)
ar iegūto I pakāpes diplomu,

Megiju Cinīti (7.kl.)
ar iegūto II pakāpes diplomu novada
Mazo mūzikas kolektīvu konkursā!

Skolotāja Iveta Mežajeva

APSVEICAM

4.- 9. klašu kora dalībniekus
ar iegūto I pakāpes diplomu (40,67 p.)

Vidzemes reģiona skolu koru konkursā.

Skolotāja Iveta Mežajeva,koncertmeistare Sarmīte Paegle

APSVEICAM

4.- 9. klašu kora dalībniekus
ar iegūto I pakāpes diplomu (40,0 p.)

novada skolu koru skatē.

Skolotāja Iveta Mežajeva, koncertmeistare Sarmīte Paegle

Vēlam veiksmi konkursa II kārtā!