Olimpiāžu rezultāti

2022./2023. m. g

2021./2022. m. g

2020./2021. m. g.

Godalgotas vietas starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs

Sasniegumi novada, starpnovadu un valsts konkursos 2020./2021. mācību gadā

2019./2020.m.g.

Godalgotas vietas starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs

Sasniegumi novada, starpnovadu un valsts konkursos 2019./2020. mācību gadā

2018./2019.m.g.

2017./2018.m.g.

2016./2017.m.g.

2015./2016.m.g.

Olimp

Konk