Projekts “KOPĀ ESAM, TU UN ES”

Bezmaksas neformālās izglītības pasākumi jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā

Madlienas vidusskolas jaunieši, aicinām piedalīties projekta “KOPĀ ESAM, TU UN ES” aktivitātēs!

Projekta ietvaros laika posmā no 2022.gada septembra līdz 2023.gada februārim tiek  rīkots pilnībā apmaksāts pasākumu kopums 20 jauniešiem vecumā no 13-18 gadiem. Projektā īpaši ir aicināti pieteikties jaunieši ar ierobežotām iespējām, proti, jaunieši, kuriem ir mācību grūtības, ekonomiskie, ģeogrāfiskie un sociālie šķēršļi, kā arī jaunieši ar kultūru atšķirībām, piemēram, no Ukrainas. Pieteikuma anketu atradīsiet šeit: https://ieej.lv/pieteikums_Madliena

Projekta mērķis:

Īstenot neformālās izglītības pasākumu kopumu, lai, sniedzot iespēju jauniešiem socializēties, apgūt zināšanas, attīstīt prasmes un saņemt mentora atbalstu, veicinātu dalībnieku, īpaši – jauniešu ar ierobežotām iespējām, personīgo izaugsmi, veidotu izpratni par savu potenciālu un pozitīvu pašvērtējumu, kā arī uzlabotu psihoemocionālo labsajūtu un paaugstinātu pašapziņu, līdz ar to arī sekmējot jauniešu pilsonisko līdzdalību un paaugstinot jauniešu motivāciju iekļauties vienaudžu aktivitātēs projekta laikā un sabiedriskajās aktivitātēs ilgtermiņā.

Projekta galvenās aktivitātes:

  • Mentorings. 6 jauniešiem, kuriem ir ierobežotas iespējas, tiks nodrošināts individuāls atbalsts un mentora padoms, lai veicinātu jaunieša iekļaušanos grupā un sekmētu pozitīvu rīcību, veicinātu pašizaugsmi. Mentoringa sesijas vadīs sertificēts koučs Sigita Batraga.
  • Pārgājiens “Vēro un izzini”. Dalībniekiem būs iespēja iepazīt vienu no aktīvās atpūtas veidiem- pārgājienu pa Palšu purvu ar purva kurpēm vides gida/biologa Kristaa Kizika vadībā.
  • Sadarbību un komunikāciju veicinošs treniņš “Misija Ogrē” jeb interaktīva spēle pilsētvidē, kur dalībniekiem būs jāizpilda dažādi izaicinoši komandu uzdevumi, lai sakrātu maksimāli daudz punktus. Spēle veidota īpašā aplikācija kā aizraujošs piedzīvojums un sacensība starp visām iesaistītajām komandām.
  • Nodarbību cikls “Mans iekšējais spēks”. Plānotas 4 nodarbību neformālās izglītības apmācības jaunieša personīgai izaugsmei, kuru laikā jaunieši apgūs komunikācijas stilus, mācīsies atpazīt emocijas, apgūs emociju kontroles metodes, izzinās motivācijas nozīmi, iepazīs vērtības un to nozīmi savas dzīves plānošanā. Vienlaicīgi nodarbību laikā uzmanība tiks fokusēta uz to, lai jauniešiem veidotos izpratne par līdzdalību kā procesu. Tiks dota  iespēja piedalīties sev būtisku jautājumu izlemšanā ar mērķi uzlabot savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti.Nodarbības vadīs mākslas terapeite Ilze Plūme, neformālās izglītības treneri Lauma Žubule, Ligita Millere u.c.
  • Sadraudzības pasākums “Vienaudzis- vienaudzim”. Projekta dalībniekiem (neformālās grupas līderi) būs iespēja veidot pasākumu saviem vienaudžiem no cita novada, dalīties ar savām zināšanām un praktisko pieredzi, iesaistot jauniešus, viņu vēlmēs un vajadzībās balstītās aktivitātēs, piemēram, meistarklasēs, darbnīcās vai apmācībās, kā arī veidos informatīvo saturu par šo notikumu, attīstot medijpratības prasmes.
  • Piedzīvojums dabā personības izaugsmei. Dalībnieki piedalīsies vienas diennakts ekspedīcijā, lai atklātu ne tikai dabas noslēpumus un spēku, bet arī caur grūtību un šķēršļu pārvarēšanu, izmantojot piedzīvojumu terapijas  instrumentus, izzinātu labāk sevi, pilnveidotu emocionālās inteleģences pamatus, attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes, apzinātos savus iekšējos resursus, mācītos uzņemties atbildību par saviem lēmumiem, paaugstinātu pašapziņu un gūtu iedvesmu tālākam dzīves ceļam. Piedzīvojumu programmu vadīs piedzīvojumu terapijas praktiķis Māris Resnis.

Pasākumu kalendārs un programmas skatīt šeit (tiks papildināts ar konkrētu informāciju un datumiem laika gaitā): https://ieej.lv/FcBrS

Sīkāku informāciju par projektu un pieteikšanos jautājiet, rakstot: talantu.kalve@gmail.com, vai projekta koordinatorēm Ivetai Žugrei, 29468386, e-pasts: iveta.zugre@gmail.com; Ligitai Millerei, t. 27841473 vai e-pasts: ligita.millere@gmail.com

Aktuālā informācija par projekta norisi un pieteikšanos aktivitātēm atrodama Ogres jauniešu iniciatīvas biedrības “TALANTU KALVE” mājas lapā: www.talantukalve.com, Facebook kontā: https://www.facebook.com/TalantuKalve un Instagram kontā: https://www.instagram.com/talantu_kalve/

Projektu īsteno Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība “TALANTU KALVE”, kuras galvenais mērķis ir veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstīt jauniešus, veicinot uzņēmības, iniciatīvas un jaunrades garu, izmantojot neformālās izglītības metodes.

Informāciju sagatavoja Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība “TALANTU KALVE”.

Noslēdzies skolu projekts “Kopā esam tu un es”

Pulcējot kopumā 50 jauniešus vecuma grupā no 13-17 gadiem sadarbībā ar Kalnciema un Madlienas vidusskolām laika posmā no 2022.gada septembra līdz 2023.gada februāra beigām tika īstenots projekts “KOPĀ ESAM, TU UN ES”.

Projekta mērķis bija veicināt dalībnieku, īpaši – jauniešu ar ierobežotām iespējām, personīgo izaugsmi, veidot izpratni par savu potenciālu un pozitīvu pašvērtējumu, kā arī uzlabot psihoemocionālo labsajūtu un paaugstināt pašapziņu, līdz ar to arī sekmējot jauniešu pilsonisko līdzdalību un paaugstinot jauniešu motivāciju iekļauties vienaudžu aktivitātēs projekta laikā un sabiedriskajās aktivitātēs ilgtermiņā.

Projekta ietvaros jauniešiem bija iespēja piedalīties dažādos neformālās izglītības pasākumos:

  • Sadarbību un komunikāciju veicinošā treniņā “Misija Ogre” un “Misija Jelgava”. Orientējoties pilsētvidē dalībnieki pildīja dažādus izaicinošus komandu uzdevumus, lai sasniegtu rezultatīvāko rādījumu. Tas bija kā aizraujošs piedzīvojums un sacensība starp visām iesaistītajām komandām, kur galvenais fokuss bija uz savstrapējās sadarbības un komunikācijas uzlabošanu.
  • Neformālās izglītības nodarbību ciklā “Mans iekšējais spēks” personības izaugsmei jaunieši apguva komunikācijas stilus, mācījās atpazīt emocijas, apguva emociju kontroles metodes, izzināja motivācijas nozīmi, iepazina vērtības un to nozīmi savas dzīves plānošanā. Vienlaicīgi nodarbību laikā uzmanība tika fokusēta uz to, lai jauniešiem veidotos izpratne par līdzdalību kā procesu. Caur speciāli piemeklētiem uzdevumiem, jauniešiem tika dota  iespēja piedalīties sev būtisku jautājumu izlemšanā ar mērķi uzlabot savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti.
  • Pārgājienā “Vēro un izzini”,  dalībniekiem bija iespēja iepazīt vienu no aktīvās atpūtas veidiem- pārgājienu pa purvu. Tas bija ne tikai aizraujošs piedzīvojums, bet arī izzinošs un saliedējošs notikums, kur dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar purva vidi, kā arī pārvarot grūtības un šķēršļus, saliedētēties, pilnveidot sadarbības un komunikācijas prasmes.
  • Piedzīvojumā dabā ar fokusu uz personības izaugsmi. Jaunieši devās vienas diennakts ekspedīcijā, lai atklātu ne tikai dabas noslēpumus un spēku, bet arī caur dažāu izaicinājumu pārvarēšanu, izmantojot piedzīvojumu terapijas  instrumentus, izzinātu labāk sevi, pilnveidotu emocionālās inteleģences pamatus, apzinātos savus iekšējos resursus, mācītos uzņemties atbildību par saviem lēmumiem, paaugstinātu pašapziņu un gūtu iedvesmu tālākam dzīves ceļam. 

Projekta laikā kopumā tika identificēti 20 jaunieši ar ierobežotām iespējām (sociālie šķēršļi,  mācīšanās grūtības un kultūras atšķirības jeb valodas barjera), un 12 no tiem, tika  nodrošināts individuāls atbalsts- mentorings. Mentorsesiju rezultātā šie jaunieši ne tikai spēja labāk iekļauties grupā, bet arī mentora vadībā secīgi virzoties uz mērķi, jauniešu darbība rezultējās ar veiksmīgu un pozitīvu rīcību. Proti, šie jaunieši ar nelielu līderu iesaisti spēja paši saviem spēkiem izplānot un noorganizēt sadraudzības pasākumus “Vienaudzis- vienaudzim”. Vienas skolas dalībnieki devās ciemos pie otras un piedalījās pašu veidotās un sagatavotās aktivitātēs: iepazinās ar skolu, orientējās skolas vidē, piedalījās netradicionālās stafetēs un volejbola turnīrā, kā arī secīgi pēc notikuma veidoja savu skolu mājas lapām un sociālajos kontos informatīvo saturu par šo notikumu, citu starpā- attīstot arī medijpratības prasmes.

Noslēdzoties projektam abu reģionu jaunieši atkal satikās kopīgā noslēguma pasākumā, lai atskatītos uz projekta aktivitātēm, izvērtētu ieguvumus un nospraustu nākotnes mērķus.Ikviens no dalībniekiem atzina, ka piedalītos neformālās izglītības aktivitātēs vēl, ja tas būtu iespējams. Tādēļ varam apgalvot, ka pozitīvi ietekmējot jauniešu personību: paaugstinot sociālās prasmes, pašapziņu, attīstot emocionālo inteliģenci un pozitīvu, adekvātu pašvērtējuma veidošanos, kā arī uzlabojot jauniešu psihoemocionālu labsajūtu, ir veicināta jaunieša izaugsme  un radītas paliekošas izmaiņas: radīta vēlme iesaistīties. Par to liecina arī fakts, ka ir izveidojušās divas neformālās jauniešu grupas, kas nākotnē plāno turpināt aktīvi un apzināti līdzdarboties ikdienas dzīvē un sabiedriskajās aktivitātēs.

Publikāciju sagatavoja Ogres jauniešu inicatīvas biedrība “Talantu kalve” projekta vadītāja Iveta Žugre, 29468386, e-pasts: talantu.kalve @gmail.com.

Projekts tika īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam finansējuma ietvaros