Dzimtās valodas stunda

Mana dzimtā valoda- visskaistākā.
Tā smejas! Tā raud! Tā dzīvo!
Mana dzimtā valoda- kā bērns.
Tā jālolo, tā jāsaudzē, tā jāsargā!
Mana dzimtā valoda- mans lepnums.
To mīlu, to mācos, to cienu!
(R. Klētniece.)

Jau vairākus gadus pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. 21. februāris par Starptautisko dzimtās valodas dienu tika pasludināts 1999.gada17. novembrī Parīzē UNESCO konferencē. Šīs dienas un tai veltīto pasākumu mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas lomai un vietai valodu daudzveidībā, kā arī sekmēt dzimtās valodas lietojumu un vairot apziņu, ka tā ir pamats dziļas un daudzpusīgas personības attīstībai. Arī Latvijā šīs dienas atzīmēšana ir kļuvusi par tradīciju.

27. februārī vidusskolēni tiek aicināti uz Dzimtās valodas stundu.