Pasākums „Iepazīsties – Koks!”

3.maija rīts atausa nedaudz dzestrs, taču saulains. „Būs jauka diena!” neviena vien māmiņa nodomāja, savu atvasi uz skolu palaizdama. Bet bērni bija patīkami satraukti, jo jau trešo gadu skolā paredzēta izglītojoša, mežam veltīta diena, šoreiz pasākums „Iepazīsties – Koks!”.

Tāpat kā iepriekšējās reizēs, arī šoreiz to organizēja „Metsa Forest Latvia” SIA mežsaimniecības konsultante Dace Iraids, bet vadīt palīdzēja Rīgas reģionālās virsmežniecības Madlienas biroja mežziņi, kā arī vairāki čakli „rūķīši” no skolas.

Pulksten 9.00 visi sapulcējāmies estrādē, lai katra klase kopā ar audzinātāju saņemtu pasākuma karti, kurā attēlotas deviņu „staciju” atrašanās vietas un veicamie uzdevumi.

Es devos kopā ar savu 2.klasi uz sākumstaciju Nr.2 – „No koka papīrs”. Tur mēs uzzinājām, kā papīrfabrikā smalcina un šķīdina koksni, kamēr iegūst celulozi, no kuras savukārt iegūst dažādu veidu papīru. Tad kopā ar vadītāju Daci Iraids no papīra un čiekuriņiem katrs sev pagatavojām vienkāršu, bet jauku rotaļlietu. Kad bijām pareizi atbildējuši uz uzdotajiem jautājumiem, saņēmām balviņā īpašu zīmulīti un varējām doties uz staciju Nr.3. Tur pie mūsu parka visresnākā koka uzzinājām, ka tajā, cita citu netraucēdamas, var dzīvot gan lielas, gan mazas radībiņas, un ar lupu apskatījām skudru steidzīgo gaitu pa koka grubuļaino mizu.

Stacijā Nr.4 mūs jau gaidīja Ralfa Kriškāna tētis ar dažādu koku sēklām. To, kuram kokam sēklas slēpjas adatu kažociņos, visi varēja pateikt bez domāšanas, taču, ja mums būtu jāatbild uz „devītajiem” domāto jautājumu – „Kuriem Latvijā sastopamajiem lapu kokiem ir čiekuri?” – mēs to nevarētu. Stacijā Nr.5 mēs apskatījām mājsaimniecībā plaši izmantojamu koku priekšmetu kolekciju un arī centāmies pastāstīt, kur katru izmanto. Un tad jau bija laiks ierasties 6.stacijā, kur katras klases bērniem tika dota iespēja iestādīt divus sarkanos ozoliņus jaunajā ozolu birzī.

Katrs zina, kāds izskatās laimīgs cilvēks, bet 7.stacijā šoreiz sastapām laimīgu koku. Te mākslas skolotāju vadībā bērni izgatavoja košus brīnumputnus, kas iespurdza ābeles zaros un darīja to tik skaistu!

8.pieturā skolēni varēja aptaustīt, izcilāt un pasmaržot dažādus koku paraugus, skaitīt gadskārtas. 9.pieturā bērni varēja pārbaudīt savu veiklību un acumēru dažādās spēlēs. Savu iepazīšanos ar mežu un tā iemītniekiem 2.klases skolēni beidza 1.pieturā, noskatoties īsu filmiņu. Tāds bija mūsu maršruts, bet katrai klasei secība bija nedaudz atšķirīga, tāpat arī jautājumi – dažādas grūtības pakāpes. Grupiņa 8.klases zēnu kopā ar mājturības skolotāju A.Bičevski izgatavoja putnu būrus, kuri tūlīt pat tika izvietoti skolas parkā. Mežam veltītajā dienā papildinājām savas zināšanas par kokiem un to izmantošanu, saelpojāmies svaigu gaisu un baudījām saules starus. Nu mums spēka pietiks sekmīgi pabeigt šo mācību gadu! Par to visu bija parūpējusies enerģiskā Dace Iraids. Paldies viņai par to. Paldies arī sponsoriem par saldajām balvām, ko katrs skolēns saņēma pasākuma beigās!

2.klases skolotāja Dzidra Ozola-Ozoliņa