Blaumaņa konkursa noslēgums

Skolotāja Z.Saulīte, A.Birkenfelde, A.Viduce, B.Ločmele, skolotāja S.Tutāne Blaumaņa 9. konkursa noslēguma pasākumā

Ērgļu novada Braku muzejs jau devīto gadu organizē R. Blaumaņa literārās prēmijas konkursu, kurā aicināti piedalīties skolēni no visas Latvijas. Arī Ogres novada skolu audzēkņi ir čakli rakstītāji – Ogres Valsts ģimnāzija, Taurupes, Ogresgala, Ķeipenes pamatskolas. Madlienas vidusskolas skolēni konkursā piedalās jau sesto reizi. Gadu gaitā atzinību ir ieguvusi Līva Kalniņa, Elfa Bukša, Aiga Pīķe.

Šogad uz Blaumaņa konkursu no Madlienas vidusskolas aizceļoja trīs domraksti, autori – Beāte Ločmele (8. kl.), Alise Birkenfelde (11. kl.), Alise Viduce (12. kl.). Pavisam žūrijai nācās lasīt un izvērtēt 214 darbus, no tiem 72 labāko domrakstu autori tika uzaicināti 7. Decembrī Ērgļos uz noslēguma sarīkojumu.

Beāte Ločmele rakstīja par tematu „Es satiku savu R. Blaumani” un saņēma pamatskolu grupā atzinību par veiksmīgu izjūtu tēlojumu. Beāte savā domrakstā atklāja, kā iepazinusi pamatīgāk rakstnieku, lasot viņa darbus – pasaku „Velniņi”, noveli „Nāves ēnā” – un ciemojoties Braku muzejā. Alise Birkenfelde izvēlējās tematu „R. Blaumanim Braki, man Cerības”, saņemot vidusskolu grupā atzinību par sirsnīgu dzimtas tēlojumu. Viņa tik jauki un mīļi rakstīja par savu vecvecāku mājām „Cerības”, kurās labā dvēselīte bija vecmāmiņa. Alise Viduce uzrakstīja pārspriedumu par tematu „Pārdomas par kādu R. Blaumaņa darba iestudējumu”, tas bija sirsnīgs un izjusts darbs par pašu madlieniešu iestudēto R. Blaumaņa komēdiju „Trīnes grēki”. A. Viduce saņēma atzinību par veiksmīgu R. Blaumaņa iestudējuma analīzi.

Līdzās dažādām pārsteiguma balvām meitenes saņēma jauno Braku muzeja grāmatu „Blaumaņa smaids”, kuru caurstrāvo gaišs humors. Izdevumā ir publicēti arī vizuālās mākslas konkursa „Blaumaņa brīnumzālītes” dalībnieku ilustrācijas, starp kurām ir Beātes Ločmeles un Lindas Smilškalnes zīmējumi.

Ielūkosimies skolēnu domrakstu atziņās!

Atmiņā viss noraso un notek kā lietus pilieni pa loga rūti. Doma kļūst skaidra, jo es tagad zinu, ko meklēju. Un atradu. Es atradu savu Rūdolfu Blaumani šajās atmiņās – pasakā „Velniņi”, novelē „Nāves ēnā”, skolas ekskursijā. Visas atmiņas kopā veido vienu skaidru tēlu – ģeniālo Blaumani. Es atradu Blaumani un pievienoju tēlam daļiņu no sevis.

Beāte Ločmele, 8. kl.

Mājas – tā ir siltuma sajūta, mīļa vieta, manas ģimenes dzīves telpa. Vieta atpūtai, relaksācijai. Vieta, kur varu justies nepiespiesti, omulīgi neatkarīgi no laika apstākļiem. Mājas ir iespēja „iziet ārā” no ikdienas un pasaules, iespēja patverties un neko netēlot. Tās mums katram ir savas un vienīgās, kuras aizstāt nav iespējams. Nekādu bagātību vai zeltu nevar iemainīt pret mājām.

Alise Birkenfelde, 11. kl.

Lugu „Trīnes grēki” ir ne tikai interesanti skatīties, bet arī spēlēt. Caur jokiem un dažādām dzīves situācijām strāvo patiesa mīlestība, kas mūsdienās ir retums. Luga liek aizmirst par straujo ikdienu un apstāties, lai paskatītos uz dzīvi no malas.

Alise Viduce, 12. kl.

Paldies meitenēm par uzdrīkstēšanos, vēlmi iepazīt un izzināt rakstnieku R. Blaumani, par uzņēmību un neatlaidību! Lai veiksme arī citos konkursos!

Madlienas vidusskolas skolotāja Zinta Saulīte