Izglītības kvalitāte, drošība un sakārtota vide

Pagātnē palicis jaunā mācību gada patīkamais satraukums, un skolas dzīve atkal no jauna uzņem ierastos un tik zināmos apgriezienus.

Šodienas straujajā dzīves ritmā un dažādo sociālo, ekonomisko, izglītojošo procesu attīstībā sen vairs nešaubāmies par izglītības lomu un nozīmi jaunā cilvēka dzīvē. Tieši tāpēc mums tas ir nozīmīgi un vienmēr aktuāli.

Uzsākot strādāt Madlienas vidusskolā, par galveno vērtību un visu mūsu uzdevumu uzskatu augstu izglītības kvalitāti, drošu un sakārtotu vidi, modernu tehnoloģiju nodrošinājumu un pedagogu spēju tās kvalitatīvi un radoši izmantot. Mūsu skolas absolvents, neatkarīgi no izglītības pakāpes, savu izglītības ceļu turpinās – vai nu tā būs viduss- kola, koledža vai augstskola. Tieši tādēļ mums – pedagogu kolektīvam – ir jāspēj dot tā zināšanu kvalitāte, prasmes un iemaņas, lai jaunietis gūtās zināšanas tālāk izmantotu, veidojot zinātniski pētnieciskos darbus, referātus, kursa darbus utt. Šī mācību gada pirmā semestra vidū, dodoties rudens brīvdienās, skolēns saņems liecību ar starpvērtējumu – tas ir, mēs vēlēsimies konstatēt situāciju, kā mācību darbs ir veicies pirmos divus mēnešus, lai plānotu atbalstu tiem, kam objektīvu vai subjektīvu iemeslu dēļ kaut kas nav izdevies, jo semestra noslēgumu, īsi pirms Ziemassvētkiem, mēs taču vēlamies redzēt patīkamu un gaišu. Semestra noslēgumā plānoju uzaicināt uz svinīgu pieņemšanu 20 skolēnus un viņu vecākus, kuru mācību sasniegumi skolā ir visaugstākie pateicībā par ieguldīto mācību darbu un vecāku atbalstu saviem bērniem. Tikai visciešākajā sadarbībā skolai – pedagogiem – skolēnu vecākiem – ir iespēja gūt vislabākos darba rezultātus.

Esmu atvērts idejām, ierosinājumiem, kritikai, gan personīgi tiekoties, gan sazvanoties. Lai visiem veiksmīgs jaunais darba cēliens!

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis