Karjeras nedēļa „Karjeras kurpes”

No 13. līdz 17. oktobrim skolā aizritēja karjeras nedēļas „Karjeras kurpes” pasākumi, mudinot skolēnus domāt par savām nākotnes iecerēm un akcentējot karjeras nozīmīgumu cilvēka dzīvē. 14. oktobrī 1.a un 1.c klases skolēni devās ciemos uz Madlienas pagasta pārvaldi un iepazina darbinieku profesijas un veicamos pienākumus. 2. klases skolēni apmeklēja Ķeipenes piparkūku ceptuvi „Ķeipenieši” un uzzināja šī ģimenes uzņēmuma veiksmes stāstu. 10.–12. klases audzēkņi tikās ar Banku augstskolas docentu Andri Fominu, bet 17. oktobrī – ar sabiedrisko attiecību speciālisti Ingu Latkovsku. 15. oktobrī 17 skolēni no 8. līdz 11. klasei izmantoja iespēju kļūt par ēnu kādam darbiniekam Madlienas pagasta teritorijā esošajā iestādē vai uzņēmumā. 16. oktobrī 5.–12. klašu skolēni tikās ar profesionāliem sportistiem, Latvijas izlases dalībniekiem – soļotāju Agnesi Pastari un kamaniņu braucējiem Ullu Zirni un Kristapu Mauriņu.

Skolēnu parlaments ar savām aktivitātēm aicināja 5.–12. klašu skolēnus pievērst uzmanību ģērbšanās stilam, domājot gan par krāsu saskaņu, gan lietišķā stila elementiem. Nedēļas garumā nelielā izstādē varēja apskatīt skolēnu vizuālās mākslas, netradicionālo rokdarbu un literāros darbus ar savdabīgu skatījumu gan uz karjeras kurpēm, gan dažādo profesiju pasauli. Nedēļas noslēgumā, 17. oktobrī, visi 1.–12. klašu skolēni pulcējās kopīgā pasākumā „Profesiju virpulī”, kurā katra klase popularizēja kādu no izvēlētajām profesijām. Nedēļas laikā tika izveidots īpašs mācību gada profesiju kalendārs – 12 mēneši, 12 klases un 12 dažādas profesijas.