Vecvecāku diena

Kopā pavadītais laiks ir neatņemams ieguvums jebkurās attiecībās, bet jo īpaši neatsverams ir vecvecāku ieguldījums bērna personības veidošanā. Iepriekšējais Vecvecāku dienas pasākums deva ieskatu bērnu talantos, tāpēc šoreiz vēlējāmies redzēt savas omītes un opīšus radoši darbojoties ar bērniem.

Mēs visi bijām ļoti iepriecināti, ka aktīvi vadīt radošās darbnīcas piekrita 7 vecvecāki. Milzīgs paldies viņiem par to!

28.janvāra pēcpusdiena izdevās tiešām lieliska. Bērni ieguva gan prasmes, gan zināšanas dažādās dzīves jomās. Andra Grāpa vecmāmiņa Ausma Ūbelīte un Martas Graudiņas omīte Sarmīte Kļemenko meitenes ievadīja sarežģītajā adīšanas un tamborēšanas pasaulē. Īstus brīnumus piedzīvojām Lindas Kalniņas omītes Vandas Kalniņas ķīmijas valstībā. Bērni varēja vērot „vulkānu” un „ziloņa zobupastu” , kā arī veica eksperimentus paši. Par jautrām rotaļām bija parūpējusies Renāra Volkoviča omīte Lolita Kivleniece. Aizraujoši stāsti, fotogrāfijas, diskusijas par meža dzīvi un medībām – to visu nodrošināja Undīnes Dzenes, Evelīnas un Justa Liepiņu vectēvs Edvīns Dzenis. Ar neizsīkstošu pacietību un vēlmi palīdzēt katram bērnam darbojās Ievas Rābes omīte Rita Rābe, kuras vadībā bērni pagatavoja dažādas lietiņas no papīra. Ar lielu prieku visi devās uz sporta zāli pie Sandijas Liepas opja Jevgēnija Liepas, kur varēja pilnveidoties florbola iemaņu apgūšanā.

Pēc pasākuma bērni dalījās savos iespaidos. 1.klases skolēniem īpašu sajūsmu sagādāja ķīmija. Mazliet bijis arī bail, jo neko tādu viņi vēl nebija redzējuši. 2.a klases bērnus pārsteidza stāstījums par vilkiem un kastīšu locīšana. 2.c klases puišus ļoti iepriecināja rotaļas un sports, jo varēja darboties pa visu lielo zāli. 3.klases meitenēm paliks atmiņā adīšana, jo vecmāmiņas esot bijušas jautras, atraktīvas un mīļas. 4.klases skolēni atzīst, ka ieguvuši jaunas zināšanas gan ķīmijā, gan medību jomā, ļoti paticis tas, ka visur bijis interesanti un ne mirkli nav bijis garlaicīgi.

Mēs esam neizsakāmi pateicīgi par mirkļiem, ko dāvājāt saviem mazbērniem un visiem sākumskolas bērniem! Lai jūsu sirdsgudrība, dzīves pieredze un mīlestība pavada jūsu mazbērnus arī turpmāk!

Sākumskolas skolotājas Signe Kušnire, Vita Volkopa, Rasma Vērpēja, Dana Krēsliņa, Marina Dišereite

1

2 3. 4. 5. 6. 7.