Skolēnu piedalīšanās pētniecisko darbu konkursos

23. martā Ogres mūzikas skolā notika Novada pētniecisko darbu konkursa 5.-9. klasēm noslēguma pasākums. Madlienas vidusskolu šajā konkursā pārstāvēja 3 darbu autori un viņu skolotājas: 5.a klases skolniece Alise Trence ar darbu par dārzeņu nozīmi uzturā, 6.a klases skolnieks Edgars Mežajevs ar pētījumu par alternatīvās enerģijas izmantošanas iespējām un 7.a klases skolniece Linda Smilškalne par laikapstākļu novērojumiem savā dzīvesvietā.

Novadpetnieciskie_darbi_2016_apbalvosana (42)

Paldies mūsu skolas čaklākajiem pētniekiem un viņu skolotājām Aelitai Niedrītei, Intai Ošai, Daivai Lūsei par ieguldīto lielo darbu šo projektu tapšanā. Paldies skolēnu vecākiem un Lindas vecmammai par atbalstu, padomu un sniegto informāciju pētnieciskās daļas veikšanā.

Novadpetnieciskie_darbi_2016_apbalvosana_40

Novada līmenī tika organizēts arī projektu darbu konkurss 2.-4. klašu skolēniem, kurā no sākumskolas labākos darbus iesniedza skolotājas Marinas Dišereites 2.a klases audzēkņi Haralds Veide un Linda Kalniņa un skolotājas Rasmas Vērpējas 4.a klases skolnieks Nauris Nutovcevs.

Screenshot 2016-04-01 18.37.20

Haralds Veide un Nauris Nutovcevs savās vecuma grupās ieguva 1. vietu. Paldies skolotājām M. Dišereitei un R. Vērpējai par ieguldīto darbu.  Pateicības rakstus par dalību Zinātniski pētniecisko darbu skatē vidusskolu grupā ir saņēmušas 12. klases skolnieces Aiga Pīķe un Megija Veselova. Paldies viņu skolotājai – konsultantei Zintai Saulītei.