Lielās talkas noskaņās

Aprīlis ir spodrības mēnesis, kad sākas kārtējie apkārtnes sakopšanas darbi. Šogad Lielā talka notika 23. aprīlī. Madlienas vidusskolas skolēni arī ar savu darbu un labajām iecerēm atbalstīja Vislatvijas talkošanu un čakli pastrādāja, izvēloties sev piemērotu dienu un laiku.

Pirmie talkot sāka sākumskolas skolēni – 15. aprīlī viņi sakopa ceļu uz skolu, vecā peldbaseina un baznīcas apkārtni. Mazie pirmklasnieki čakli savāca pudeles, papīrus un citus sadzīves atkritumus, bet pārējās klases, „bruņojušās” ar grābekļiem, nogrāba veco zāli. Prieks par padarīto vienoja visus – gan lielus, gan mazus.

Daudzas klases par talkas dienu izvēlējās 19., 20. un 21. aprīli.

5. un 6. klase sakopa pie dārziņiem upītes kreiso krastu, lai vasarā varētu ērti nopļaut zāli, vāca kokus un to saknes. Viņiem palīdzēja Madlienas pārvaldes piesaistīts traktors ar kausu. Darbs bija grūts, taču skolēni centās un čakli talkoja.

7. klase sakopa Madlienas Brāļu kapus,

9. klase – apkārtni pie skolas baseina. Lai darbi labāk veiktos, devītklasnieki strādāja mūzikas pavadījumā – grāba pērnās lapas, līdzināja kurmju rakumus un savāca vecos zarus.

10. klase rūpējās, lai teritorija ap estrādi būtu kārtīga un pievilcīga. Viņu galvenie darbi bija lapu grābšana un zaru lasīšana. Pēc padarītā darba bija pikniks – desiņu cepšana.

11. klase sakopa kritušo karavīru piemiņas vietu Madlienas kapos. Saulainā diena rosināja uz patīkamu strādāšanu, un darbi ritēja raiti.
12. klase bija izvēlējusies skolas parka teritorijas sakopšanu. No lapām un kritušajiem zariem atbrīvotā teritorija tagad būs laba pastaigu vieta no estrādes līdz jaunajam dabas parkam – Madlienas pagasta ozolu birzij.

Sava talka bija arī Madlienas Skolēnu pašpārvaldei. Viņi devās uz atpūtas kompleksu „Forsteri”. Apkārtnes sakopšanā piedalījās 8. klases skolniece Ērika Bogdanova, 9. klases skolēni Reiners Bērziņš, Ketija Povha un Dārta Liepiņa, 10. klases skolnieces Krista Klesmane un Anna Stauža, 11. klases skolnieks Agnis Lazdiņš, 12. klases skolnieks Dzintars Iļjins un skolotāja Anita Jākobsone. Paldies Lindai Iraids par viesmīlīgu uzņemšanu un iespēju apmīļot četrkājainos draugus!

8. klase noslēdza talkošanas ciklu, izvēloties 25. aprīli. Skolēni, čakli darbojoties, jau otro gadu sakopa Vērenes kapus.

Paldies skolēniem un skolotājiem, kas ar savu darbu palīdzēja, lai Latvija būtu skaistāka un sakoptāka!

Skolotāja Zinta Saulīte

Sākumsk_2

Sākumsk_1

Sākumsk

8. kl

9. kl_

9. kl

8. kl_

Parlaments