Skolas Karoga svētki

Skolas Karoga svētkos tiek pasniegtas Skolas padomes un uzņēmēju balvas un Zelta liecības

Skolas Karoga svētkos 12. klašu skolēni tradicionāli nodeva skolas karogu 11. klašu skolēniem – turpmākajiem tradīciju glabātājiem un mācību darba turpinātājiem. Skolas direktors pasniedza pateicības tiem skolēniem, kuru mācību sasniegumi vērtēti no 7 līdz 10 ballēm. 4. klasē pateicības saņēma Daniela Lamberte, Nauris Nutovcevs, Ieva Rābe, Alise Pētersone, Sanija Oleta Dombrovska, Undīne Dzene, Kristianna Vjatere; 5. klasē – Alise Trence, Ilgonis Vēzis, Dāvis Saimons Jākobsons, Elīza Liepiņa, Agija Masiule, Keita Lamberte, Emīls Ernests Zvirbulis; 6. klasē – Justīne Kaktiņa, Edgars Mežajevs, Krista Streile, Elvis Veinbergs, Linda Šķēla, Mariko Vītoliņa; 7. klasē – Elīza Rasma Bičevska, Reinis Jurka, Linda Smilškalne; 8. klasē – Ērika Bogdanova, Laura Krupskaja; 9. klasē – Māra Kļaviņa, Kitija Balode, Rainers Kriškāns; 10. klasē – Krista Klesmane, Evija Korovacka; 11. klasē – Undīne Piterniece, Airita Tirša; 12. klasē – Aiga Pīķe, Edgars Sprukts, Iveta Streile un Krapes filiāles 4. klases skolēni Mērika Keita Sprukte, Ričards Šmits.

1.karogs

2.kopbilde

Šogad pirmo reizi Zelta liecību un naudas balvu 10 EUR apmērā saņēma arī seši sākumskolas skolēni: Haralds Veide, Harijs Jānis Pluģis, Paula Trence, Nauris Nutovcevs (Madlienas vidusskola) un Mērija Keita Sprukte, Natālija Cabuļeva (Krapes filiāle), kuru sekmes, uzcītība, dalība interešu izglītības programmās, skolas pasākumos tika atzīta kā mērķtiecīga un godprātīga.

3 zelta liec

Pedagogi un skolas administrācija teica paldies visiem tiem interešu izglītības kolektīviem, kuri visu mācību gadu bija aktīvi darbojušies un skolu pārstāvējuši skatēs, konkursos un skolas pasākumos: 2.–4.klašu korim; 1.–2.klašu, 3.–4.klašu, 5.–6.klašu un 7.–9.klašu deju kolektīviem; skolas teātra pulciņam un volejbola komandām. Skolas sniegtajām balvām pievienojām ziedojumu no biedrības „Otrās mājas”. Tas bija patīkams un gards pārsteigums.

Karoga svētkos jau otro gadu Skolas padomes balvu 100 EUR apmērā pasniedza Skolas padomes priekšsēdētāja Kristīne Kristjansone. Balvas laureāte 12. klases skolniece Aiga Pīķe. Viņas vidējais vērtējums 9,25 balles. Uzņēmēju balvu – 100 EUR vērtībā šogad saņēma 5. klases skolēni Agija Masiule un Dāvis Saimons Jākobsons par visaugstāko sekmju kāpinājumu. Balvām pievienots īpašs sertifikāts, kurš tiks izvietots skolas telpās.

4..

Paldies šī gada balvu sponsoriem: SIA „Madliena 2”, IK „LIEPA WEB SOLUTIONS”, Z/s „Kreimenes”, SIA „AGI M” (kafejnīca „Bitīte”) un Skolas padomes pārstāvjiem.

Karoga svētki noslēdzās ar kopīgām sportiskām aktivitātēm.

Lai visiem jauka atpūta vasaras brīvdienās!

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis

5...

6...

7...