«Radoši-Aktīvi-Darbīgi-Izglītojoši» (RADI)

Ogres novada pašvaldības projektu konkursa «Radoši-Aktīvi-Darbīgi-Izglītojoši» (RADI) ietvaros īstenots  veselīgs projekts, sporta un atpūtas nometne «Madlienas vasara 2016».

 

Darba grupā strādāja projekta koordinatore, sporta skolotāja Rita Pučekaite, Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis, Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centra vecākais referents jaunsargu izglītošanas jautājumos Gunvaldis Kalva, sporta pedagogs, vieglatlētikas treneris Jevgēnijs Liepa.

Madlienas vidusskolā un pagastā ir senas sporta tradīcijas. Tās veido pagasta iedzīvotāji, turpina mācību iestādes audzēkņi. Skola rada iespēju brīvajā laikā iesaistīties interešu izglītības sporta programmās. Ar 2015./2016.mācību gadu Madlienas vidusskolā visās klasēs ir nodrošinātas trīs sporta stundas nedēļā.

Bērni un jaunieši brīvajā laikā aktīvi iesaistās dažādās sporta aktivitātēs un nodarbībās. Ar labiem sasniegumiem regulāri pārstāv skolu novada, starpnovadu un valsts sporta sacensībās.

Vasaras brīvlaikā ir ierobežotas iespējas mērķtiecīgi darboties nometnēs (trūkst piedāvājumu un ne visas piedāvātās nometnes vecākiem finansiāli «ceļamas».

Organizējot nometni Madlienā, tika radīta iespēja skolēniem aktīvi un mērķtiecīgi pavadīt brīvo laiku, pilnveidot savas sportiskās prasmes, palīdzēt ģimenēm nodarbināt savus bērnus. Vērtīga arī iepazīšanās ar dažādiem sporta veidiem un pieredzējušiem sportistiem. Noslēguma sacensības veicināja ģimeņu ciešāku kontaktu, sadarbību un komandas gara izveidi.

«Madlienas vasara 2016» veicināja individuālo sportisko sasniegumu izaugsmi vieglatlētikā, volejbolā (pēc pagājušās vasaras nometnes izdevās sasniegt valsts finālu «Lāses kausā». Šovasar pirmo reizi nometnes ietvaros padziļināti varēja iepazīties ar florbolu un intensīvāk piestrādāt fiziskās sagatavotības jomā.

Projekta mērķgrupa – Madlienas vidusskolas sportiski aktīvi skolēni (kuri regulāri startē dažāda mēroga sacensībās), viņu vecāki, ģimenes locekļi. Dalībnieku skaits nometnē – 30.  Vecāku dienā tika piesaistīti 25 – 30 vecāki vai citi ģimenes pārstāvji.

Nometnes noslēgumā risinājās florbola turnīrs un vieglatlētikas sacensības ar vecāku piedalīšanos. Veiksmīgajās aktivitātēs tika papildināta sporta inventāra bāze (800 eiro apmērā), iegādāti nepieciešamie materiāli organizētai atpūtai un radošajām darbnīcām, stiprinātas ģimeņu saiknes. Liels paldies jāteic florbola pārraugam Tomam Balodim un vieglatlētikas priekšstāvim Gundaram Tipānam.