Pārgājiens

No 19. līdz 23.septembrim visā Latvijā notika more-128Eiropas sporta nedēļa, kura ir Eiropas Komisijas iniciatīva ar mērķi  veicināt kustīgu un aktīvu dzīvesveidu. Arī Madlienas vidusskolā notika kustīgu dzīvesveidu atbalstoši pasākumi. Viens no tiem notika 20.septembrī, kad visi sākumskolas skolēni devās pārgājienā “Iepazīsti savu pagastu!” Pirms ceļa bērni izstrādāja maršrutu un iepazinās ar uzdevumiem, kas jāveic pārgājiena laikā. Dotie uzdevumi lika būt vērīgākiem, pievērst uzmanību ikdienā nepamanītām lietām. Visas klases veica pilnu maršrutu un atgriezās skolā ar pozitīvām emocijām.

1. No kāda materiāla un kādā krāsā ir caurteka zem ceļa?
2. Cik tiltiņi ir pāri dārzu upītei?
3. Kāda iestāde atrodas šajā ēkā?
4. Cik priedītes aug šajā pļaviņā?
5. Kas rakstīts pie ēkas ieejas durvīm?
6.Kāds objekts atrodas norādītajā vietā?
7.Kā sauc upi, kuru jūs šķērsojat?
8.Atrodi izcilā mākslinieka K.Hūna kapu! Kurā gadā dzimis mākslinieks?
9.Kas rakstīts uz pieminekļa Brīvības cīņās kritušajiem?
10.Kāds vārds ir dots šai ēkai?
11.Kādā krāsā ir gājēju tiltiņš?
12.Kas atrodas ēkā ar nosaukumu „Sadzīves pakalpojumi?”
13.Kādi koki ir sastādīti stadiona ziemeļu pusē?
14.Kas atrodas norādītajā vietā?

karte

cam00411

img_4313