Ļauj saviem sapņiem lidot…

…šis būs lidojums ar gaisa balonu.

„Tā būs jauka izklaide absolventiem, ģimenēm, skolotājiem, draugiem, radiem – iespaidīgs ceļojums, kas ļaus izjust īpašas, nebijušas sajūtas. Tas ir neaprakstāms skaistums, kas radīs neaizmirstamus mirkļus starp debesīm un zemi.” Ar šādiem vārdiem tika iedrošināti doties „Lielajā dzīvē” Madlienas vidusskolas 9. klases absolventi, kuri 10. jūnijā saņēma apliecības par vispārējās pamatizglītības iegūšanu.

Izskanot pateicības vārdiem skolai, skolotājiem un vecākiem, jauniešos bija jaušama sapratne par izglītības turpināšanu un nozīmi turpmākajā dzīvē. Skolas direktors Edgars Viņķis vēlēja sapņot un piepildīt pašus drosmīgākos sapņus, pat tos, kuri šobrīd liekas nereāli. Pateicības ziedi gūlās klases audzinātājas Ilzes Smilškalnes rokās kā uzticības apliecinājums veikt klases audzinātājas atbildīgo darbu arī 10. klasē.

Šajā dienā 9. klašu absolventu izlaidums notika arī Krapes filiālē. Skolas direktors Edgars Viņķis uzsvēra, ka izglītots jaunietis ir ne tikai vērtība savai ģimenei, bet arī vērtība savam pagastam un valstij. Uzrunā jaunieši tika aicināti neapstāties pie sasniegtā un turpināt izglītību, un tajā milzīga nozīme būs ģimenes spējai atbalstīt un motivēt. Klases audzinātāja Maija Auziņa citēja absolventu rakstīto dažādās dzīves situācijās un saņēma vecāku un skolēnu pateicību par kopīgo pamatskolā pavadīto laiku.

Lai jauniešiem veicas viņu turpmākajā izglītības ceļā!