Pirmā skolas diena 2017

Šajā mācību gadā, kāpjot kalnā, skolēnus un viņu vecākus skola sagaidīja skaista un saposta. Un ne jau tikai tāpēc, ka tradicionāli šajā dienā atzīmējam Zinību dienu, bet gan tāpēc, ka pirms 45 gadiem tieši pirmajā septembrī durvis vēra Madlienas jaunuzceltā vidusskolas ēka.

Skolas pagalmā vējā šūpojās krāsainu balonu virtenes, it kā mājot mums visiem svētku sveicienu un aicinot atgriezties savā skolā pēc garākas vasaras atpūtas. Svinīgā pasākumā visus 211 skolēnus, viņu vecākus un skolotājus uzrunāja direktors Edgars Viņķis, Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš, skolas padomes priekšsēdētaja Kristīne Kristjansone. Uzrunās izskanēja veiksmes un apņēmības vēlējumi gūt augstus panākumus ikdienas darbā, lepoties ar savu skolu, laba vēlējumi jubilejā. Īpaši emocionāls pirmais septembris bija 21 pirmās klases skolēnam, kurus draudzīgi, Renāra Kaupera mūzikai skanot, skolas pagalmā ieveda 12. klases skolēni. Kopā ar viņiem bija klases audzinātājas Vita Volkopa un Rita Pučekaite. Skolas direktors, sveicot pirmklasniekus, uzsvēra, ka šie bērni skolu pabeigs 2030. gadā un ir grūti šodien noformulēt, kas tieši viņiem tad būs jāzina, tādēļ aicināja būt uzcītīgiem skolēniem, apgūt visu, ko mācīs viņu skolotāji, un dāvināja „Pasaku ābeces”, lai mācīšanās neliktos tik sarežģīta. Savukārt 12. klases skolēni pirmklasniekiem pasniedza spēļu komplektu, jo atpūtai pēc padarīta darba arī ir svarīga nozīme.

Prieks, ka šajā mācību gadā desmitajā klasē izvēlējušies mācīties 19 skolēni, tajā skaitā arī mūsu Krapes filiāles devīto klašu absolventi. Tas ir apliecinājums, ka integrēta mācību priekšmetu apmācība lielākā kolektīvā veicina gan skolēnu konkurētspējas palielināšanos darba tirgū, gan kvalitatīvāku zināšanu pieejamību. Klases audzinātājai Ilzei Smilškalnei šogad atbildība dubultā, jo klases skolēnu kolektīvā būs skolniece no Taizemes, kura kopā ar saviem jaunajiem klases un skolas biedriem piedalījās pirmā septembra pasākumā. Skolas direktors E. Viņķis skolēnu apmaiņas programmas dalībniecei un desmitās klases skolniecei pasniedza suvenīru ar skolas simboliku.

Ir gandarījums par to, ka skolā ienāk jaunie skolotāji, bet prieks dubultā, ja tas ir absolvents. Šogad darbu uzsāk jaunā latviešu valodas un literatūras skolotāja Justīne Linde, kura būs arī 5. klases audzinātāja. Lai viņai neizsīkstošs enerģijas lādiņš un vienmēr idejām pārpilns prāts!

Paldies muzikālajam svētku sveicienam, ko izpildīja Letīcija Elizabete Ekkerte un Roberts Baltacis, dziedot G. Rača dziesmu „Kāpsim kalnā” – skolotājas Ivetas Mežajevas vadībā!

Pasākuma noslēgumā, skanot svinīgai mūzikai, debesu plašumos uzlidoja katras klases palaistā balonu buķete, kura pirms tam rotāja skolas pagalmu. Tie ir mūsu sapņi, cerības un pārliecība par nākotni. Un tad skolas zvans aicināja skolēnus kopā ar vecākiem uz kopīgu klases stundu un, kā jau jubilejā, kūkas baudīšanu.

Lai visiem skolēniem, skolotājiem, vecākiem, skolas darbiniekiem veksmīgs un apņēmības pilns jaunais mācību gads! Būsim saprotoši un iecietīgi cits pret citu un atbalstīsim tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams!

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis