Patriotisma nedēļas pasākumi Madlienas vidusskolā

Novembris ir patriotisma mēnesis, kad savu tēvzemi uzlūkojam ar īpašu cieņu un mīlestību, jo svinam Lāčplēša dienu un Latvijas Republikas proklamēšanas svētkus. Tā ir iespēja katram savu devumu parādīt darbos, godināt valsti ar dziesmu, deju vai teātra spēli un būt lepniem, ka esam dzimuši un auguši Latvijā. Arī Madlienas vidusskolas skolēni apliecināja savas tēvzemes mīlestību, aktīvi iesaistoties pasākumos un apzinīgi veicot mācību darbu.

10. novembrī notika Lāčplēša dienai veltīts Madlienas vidusskolas skolēnu un pedagogu gājiens pie pieminekļa Madlienas kapu kalniņā. Dzeju patriotiski deklamēja 5. klases skolēni. Piemiņas brīdi ar lielu atbildību vadīja 11. klases skolnieks Raimonds Batura. Piemiņas brīdī runāja Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis, Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš un jaunsargu pulciņa vadītājs Gunvaldis Kalva. Pieminot brīvības cīņu varoņus, tika aizdegtas sveces un nolikti ziedi, visi bijām vienoti ne tikai klusuma brīdī, bet arī kopdziesmā „Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas”.

17. novembrī Madlienas vidusskolā notika valsts svētku sarīkojums. Vienotību pasākumam piešķīra skanīgs valsts himnas dziedājums, svinīgumu – Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja O. Atslēdziņa un mūsu skolas direktora E. Viņķa svētku uzruna, kā arī sekmīgāko skolēnu sveikšana. Madlienas pagasta pārvaldes Atzinības rakstus saņēma Elīza Rasma Bičevska, Linda Smilškalne (9.a kl.), Ērika Bogdanova, Laura Krupskaja (10.kl.), Henrijs Augšpuls, Raimonds Batura, Māra Kļaviņa, Rainers Kriškāns, Sonora Sproģe (11.kl.), Evita Bresme, Krista Klesmane, Evija Korovacka (12.kl.).

Pasākumu ar īpašu patriotisma sajūtu vadīja 10 vidusskolēni, katrs atklājot dažādos Latvijas ceļus, kas ved dabas plašumos un atgriežas tepat – Latvijā un manās mājās. Skatītājus priecēja visi Madlienas vidusskolas interešu izglītības kultūrizglītojošie kolektīvi. Paldies 2.-4. klašu korim, dziedošajiem 1. klases skolēniem, 4. klašu meiteņu trio un 5.-6. klašu vokālajam ansamblim, 8.-12. klašu vokālajam ansamblim un vokāli instrumentālajai grupai – visi kolektīvi darbojās skolotājas Ivetas Mežajevas vadībā. Svētku pasākumu kuplināja Madlienas vidusskolas teātra pulciņš Gundara Caukas vadībā, deju kolektīva „Lienīte” 1.-2. un 3.-4. klašu grupa (vadītāja Vineta Tumane) un instrumentālās mūzikas pulciņa dalībnieki, kas muzicēja skolotāja Anda Bičevska vadībā. Paldies visiem, kas piedalījās pasākumā un nodrošināja tā tapšanu! Lai Dievs svētī mūsu Latviju, mūsu Madlienu un mūsu mājas!

Maruta Viduce-Ševele