Mūsu mazo vokālo kolektīvu dalība novada skatēs un konkursos

7. decembrī A.Pumpura muzejā Lielvārdē mūsu skolas skolnieces Terēza Elza Rone, Nikola Markovska, Tija Kačanova, Agnese Lazdiņa un Marta Gulbe mūzikas skolotājas Ivetas Mežajevas vadībā piedalījās Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas konkursā „Lakstīgala 2018” – I kārtā. Sacensībās piedalījās Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu dziedātāji. Mūsu komanda izcīnīja I vietu jaunākajā grupā.

23. janvārī Ogres Kultūras centrā notika Ogres, Ikšķiles un Lielvārdes novadu izglītības iestāžu mazo vokālo kolektīvu ikgadējā skate. Daudziem par patīkamu pārsteigumu skati atklāja Madlienas vidusskolas un jaunrades centra „O divi” atbalstīta un jaunizveidota vokāli instrumentālā grupa, kuras sastāvā darbojas Māra Kļaviņa, Estere Ozoliņa, Evija Korovacka, Raimonds Batura, Edgars Mežajevs, Ance Ikauniece un Patriks Nikolajs Ozoliņš. Kolektīvs ieguva labu vērtējumu, no I pakāpes šķīra tikai 0,3 punkti. Skatē piedalījās arī sākumskolas meiteņu trio – Nikola Markovska, Tija Kačanova un Letīcija Elizabete Ekkerte, iegūstot II pakāpes novērtējumu, savukārt mūsu lieliskās solistes, kuras priecē daudzos koncertos, Māra Kļaviņa un Estere Ozoliņa tika novērtētas ļoti atzinīgi, abas iegūstot I pakāpes diplomus. Lielu un skaistu paldies pelnījuši visi dalībnieki un, protams, mūzikas skolotāja Iveta Mežajeva, kura ar brīnišķīgu dedzību strādā ar šiem skolēniem un gūst arvien labākus panākumus. Paldies sakām Madlienas Kultūras un jaunrades centra entuziastiem Viesturam Lazdiņam un Marekam Liepam par sadarbību, palīdzību un atsaucību.

Direktora vietn. audzināšanas darbā Maruta Viduce-Ševele