Skolu Koru skate 2018

Ceturtdien, 29. martā Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē norisinājās ikgadējā Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu izglītības iestāžu koru skate. Konkursā piedalījās divpadsmit skolu kolektīvi. Korus vērtēja Līga Dziedātāja – Ogres Mūzikas skolas kora klases pedagoģe; Baiba Klepere – Lielvārdes Mūzikas skolas kora klases pedagoģe, diriģente; Gunita Bičule – Ogres Mūzikas skolas kora klases pedagoģe, diriģente un Ogres novada mūzikas interešu izglītības metodiķe. Mūsu skolas 2.- 4. klašu koris ieguva 36. punktus un 2. pakāpes diplomu. Paldies sakām kora vadītājai Ivetai Mežajevai un koncertmeistarei Sarmītei Paeglei, kā arī visiem mūsu sākumskolas kora dalībniekiem un viņu vecākiem!