Madlienas vidusskolas dejotāji piedalās skatē

1.-2. kl.gr.

3.-4. kl.gr

5.-6. kl. gr

Kopbilde