Madlienas vidusskolas skolēni piedalās sakopšanas talkās

1.a klase

2.a un 4.a klases

3.a klase

4.c klase

6. klase

7. klase

8.a un 9.a klases

10. klase

11. un 12. klases

Pašpārvalde